NavetAI

Vi ger dig helt nya världsledande möjligheter, oavsett bransch, när det gäller att observera gruppers beteenden,
attityd, tonalitet och avsikt – idag och imorgon.

Omvärldsanalys i nya dimensioner

Navet erbjuder en snabb och skalbar teknikplattform som med hjälp av artificiell intelligens (AI) konverterar omfattande mängder datasignaler till mänskliga insikter. 

Några användningsområden:

  • Nå en fördjupad förståelse för din målgrupp och de individer du vill nå i framtiden.
  • Optimera ditt varumärke eller produkt så att du signalerar rätt värde och är differentierad.
  • Öka förståelsen för kulturer samt mikro- och makrokrafter.

Läs mer om hur vi använder AI i vår analys på NAVET Analytics-sida här.

Kontakt

Teknik som möjliggörs med big data och AI

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är omfattande, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Till skillnad från traditionell marknadsundersökning är vi inte begränsade av gruppstorleken, som vid kvalitativ forskning, eller undersökningar, som för kvantitativ forskning. Vi använder AI för att analysera big data genom en antropologisk lins. Vår datakälla för all insikt är mänskligt beteende på Internet. Vi hjälper våra kunder att förstå dessa människor (alltid på ett anonymiserat, aggregerat, GDPR-säkert sätt).

Exempel på frågor vi besvarar

Vi samarbetar med QUILT.AI i Norden genom ett exklusivt partnerskap. Tillsammans med egna utvecklare och djup kunskap inom antropologi förser vi er med det bästa av två världar, big data med AI och mänsklig tolkning. Du har aldrig haft större möjligheter att skaffa kunskap som leder till rätt beslut för bättre affärer.

Vad kan NavetAI göra för dig?

Vi gör det möjligt för dig att förstå din marknad, konkurrenter och målgrupper. Förpackat genom nio olika ”linser” eller tillvägagångssätt som kan kombineras eller genomföras individuellt får du en omvärldsanalys i helt nya dimensioner.

Erfarenhet

Hur upplever konsumenter branschen och vilka värden kopplar de till alla olika varumärken? För att utvärdera ditt erbjudande och förstå hur du ska profilera dig. 

Kommunikation

AI-motorn gör en teckenanalys (semiotik) av kommunikationen och utvärderar vad som kan åtgärdas för att öka differentieringen. Få kommunikationen att träffa rätt och vara effektiv.

Rörelser

Vilka typer av trender sker runt ditt varumärke och bransch som inte återspeglas på sociala medier? För att ligga steget före dina konkurrenter.

Trender

De underliggande makrotrenderna som påverkar din kategori och utformar dina mottagares världssyn. För att bygga varumärken och lösningar som kommunicerar rätt och är samtida.

Diagnos

Använder vår “kulturella AI” för att testa och förfina meddelanden på ett sätt som passar in i kulturen och publiken. Säkerställ att det du säger är kulturellt lämpligt och anpassat.

Kartläggning

Lägger samman flera kulturella datamängder över olika discipliner för att kartlägga möjligheter över olika geografier. Upptäck nya möjligheter och mönster före alla andra.

Segmentering

Interna och externa datauppsättningar sätts samman för att öka förståelsen för en målgrupp. Öka empatin och utveckla nya kluster.

Förståelse

Hitta nya konsumenttyper och förstå de människor som påverkar dem. Upptäck nya möjligheter och öka effektiviteten.

Test av koncept

Simulera din konsumentfilterbubbla och testa din kommunikation med detta ekosystem för att förstå resonans. Testa nya idéer.

sv_SE
en_GB sv_SE
Scroll to Top