Vägen till Bättre affärer

En stabil, långsiktig partner

Navet har sedan år 1989 skapat lönsamhet för sina kunder i förändringsprocesser inom våra fyra samverkande affärsområden: NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning, NAVET Affärssystem och NAVET Analytics. Många kundrelationer har varat genom konjunkturnedgångar och -uppgångar. Det förutsätter en ärlig och förtroendefull dialog. God affärsetik, hög moral och integritet är inte bara ord för oss, det är dagliga handlingar som år efter år skapar bättre affärer för kunderna.

Medarbetarna och teamen

Navets affärskonsulter kan din bransch, förstår dina förutsättningar och har hög specialistkompetens. Vi arbetar alltid i team som sätts ihop utifrån medarbetarens specialistkompetens,  branschkunskap och erfarenhet. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Navets specialister har djup branschkunskap inom bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, analys, omvärldsbevakning, IT och tjänstesektorn. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet från välrenommerade bolag. De kännetecknas av lyhördhet för det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar för att kunna leverera en unik kundlösning. Vår spjutspetskompetens kommer då till sin fulla rätt. Korta beslutsvägar, lokal förankring, kreativitet och inte minst hängivenhet är andra viktiga faktorer. Navets specialister brinner för det dom gör. Passion för affärer, kort och gott.

Arbetsmodellen

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment. Navets tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

 

Bättre affärer - men inte som vanligt

Information i Coronatider

Den senaste tiden har coronavirusets globala spridning fortsatt. Läs om hur Navet agerar och prioriterar under utbrottet.

» Läs mer här
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här