Vägen till Bättre affärer

En stabil, långsiktig partner

Navet har sedan år 1989 skapat lönsamhet för sina kunder i förändringsprocesser inom våra fyra samverkande affärsområden: NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning, NAVET Affärssystem och NAVET Analytics. Många kundrelationer har varat genom konjunkturnedgångar och -uppgångar. Det förutsätter en ärlig och förtroendefull dialog. God affärsetik, hög moral och integritet är inte bara ord för oss, det är dagliga handlingar som år efter år skapar bättre affärer för kunderna.

Medarbetarna och teamen

Navets affärskonsulter kan din bransch, förstår dina förutsättningar och har hög specialistkompetens. Vi arbetar alltid i team som sätts ihop utifrån medarbetarens specialistkompetens,  branschkunskap och erfarenhet. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Navets specialister har djup branschkunskap inom bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, analys, omvärldsbevakning, IT och tjänstesektorn. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet från välrenommerade bolag. De kännetecknas av lyhördhet för det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar för att kunna leverera en unik kundlösning. Vår spjutspetskompetens kommer då till sin fulla rätt. Korta beslutsvägar, lokal förankring, kreativitet och inte minst hängivenhet är andra viktiga faktorer. Navets specialister brinner för det dom gör. Passion för affärer, kort och gott.

Arbetsmodellen

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment. Navets tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics