Wihlborgs köper bilprovningsfastigheter i Helsingborg

Download as PDF

Publicerat 9 Maj, 2018

Navet Corporate Finance har agerat rådgivare till ByggSjögren (Kepada Gruppen) när man avyttrar två bilprovningsfastigheterna Bunkagärdet 6 och Musköten 15 Helsingborg till Wihlborgs Fastigheter.

Fastigheterna är belägna på Ättekulla industriområde (Bunkagärdet 6) respektive Berga (Musköten 15) i Helsingborg.

Fastigheterna omfattar totalt ca 2 200 m² uthyrningsbar yta bestående av kontorslokaler samt bilprovningsytor, och är fullt uthyrda med Svensk Bilprovning som hyresgäst.

– Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare på Berga och Ättekulla, säger Jenny Moberg, transaktionsansvarig för Wihlborgs Fastigheter.

– Det känns tryggt och bra att lämna över fastigheterna till en stor och långsiktig aktör med lokal förankring som Wihlborg, säger Patric Sjögren, vd för ByggSjögren.

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem