Wihlborgs förvärvar för 151 Mkr på Berga i Helsingborg

Download as PDF

Publicerat 14 Januari, 2015

Navet har agerat rådgivare till säljaren Per Eivind Skeid (via bolag) i transaktionen där Wihlborgs Fastigheter AB genom en bolagsaffär förvärvar tomträtten Kroksabeln 12 för 151 Mkr.

Fastigheten är belägen på ett mycket gott kommunikationsläge på Berga industriområde i norra Helsingborg och innehåller en modern lager- och kontorsfastighet på 15 000 kvm. Tomtytan ca 30 000 kvm. Tillträde sker under första kvartalet 2015. Genom förvärvet stärker Wihlborgs sin position som den största fastighetsägaren i Helsingborg.

Säljaren som ägt fastigheten sedan 2004 har sedan dess genomfört genomgripande renoveringar och ombyggnader. Samtliga lokaler har en modern och ändamålsenlig utformning. Likaså är den tekniska standarden hög. Hyresgästerna är verksamma inom ett brett spektra av branscher.

– Fastigheten ligger strategiskt på Berga och ett flertal intressenter deltog i försäljningsprocessen. Vi är stolta över att ha representerat säljaren och kan konstatera en fortsatt god värdeutveckling på Berga, säger Martin Larsson, projektledare och partner på Navet.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics