Var finns min data? – Är molnet här för att stanna?

Download as PDF

Publicerat 22 Augusti, 2017

Nåväl, även om vi hellre skulle skriva om soligt väder så är det inte tabu att prata om moln. Eller åtminstone så kallade ”molntjänster” vilket är väldigt hett på marknaden. Och de rör på sig! Läs vidare så förklarar vi!

Molntjänster är egentligen inte något helt nytt – utan något som bara blivit extra uppmärksammat de senaste åren. Ofta är det någon tjänst som vi tar för givet – som bara finns där och fungerar. Ett konkret exempel på detta är molntjänsten Hotmail. Faktum är att det är en av Microsofts mest framgångsrika molntjänster som lanserades redan 1996. Men oavsett diskussionen om vad en molntjänst är och när det fanns för första gången, vad förväntas hända framöver? Är molnen här för att stanna?

Mycket av historien bottnar i att företag väljer att outsourca delar av verksamheten. I synnerhet för IT- och telekombranschen har det varit en del av vardagen. Under flera årtionden har företag flyttat servrar och IT-tjänster ”ut från huset”, till separata IT-avdelningar eller externa IT-leverantörer. Men ibland så flyttar även företag sina servrar och IT-tjänster tillbaka internt igen av andra skäl. Skälen kan vara att prestandan är bättre, att det önskas mer kompetens internt för att främja kärnverksamheten, av juridiska skäl, eller helt enkelt för att det upplevs säkrare och tryggare. Anledningarna varierar. Liknande scenario kan vi eventuellt få uppleva med molntjänster inom snar framtid, nämligen att de flyttar tillbaka igen, åtminstone i den aspekten att de placeras i Sverige.

Detta grundar sig på att det fortfarande finns en stor osäkerhet i den ständigt återkommande frågan; ”var finns molnet?” eller mer konkret ”var finns min data?”. Dessa frågor har uppstått av anledningen att företag som Amazon, Microsoft och Google valt att placera sina datacenter på olika platser i världen, där data distribueras mellan de olika platserna. Det har därför blivit svårt att kunna peka ut exakt var ens data finns. Likt moln så flyttar data på sig ständigt. Det vi kan se framför oss är att kapaciteten från dessa företag ständigt måste utökas för att tillmötesgå den enorma tillväxt som skett de senaste åren, samtidigt som förväntningarna på prestanda och funktionalitet ökar. I takt med digitaliseringen inser allt fler företag att både kapacitet, kompetens och verktyg som erbjuds hos lokala IT-leverantörer är tämligen begränsade.

Det vi ser just nu är att molntjänster från exempelvis Amazon, Microsoft och Google börjar flytta in till Sverige. Microsoft förväntas lansera sitt Azure Stack i Sverige under 2017. Amazon har offentliggjort att de ska investera över 1 miljard dollar på tre svenska datacenter, och även om det inte helt bekräftat ännu så ryktas det även om att Google har köpt över en kvadratkilometer mark i Horndal utanför Avesta. Härav följer att vi snart kan se en eller flera storskaliga datacenter i Sverige. En konsekvens kan således vara att det blir svår konkurrens för de mindre IT-leverantörerna med egna datahallar. De lokala IT-leverantörerna måste således anpassa sig till den nya marknaden.

En orolig omvärld tillsammans med upplevd osäkerhet kring molntjänster är med stor förmodan anledningen till varför vi ser att molnet rör sig mot de svenska gränserna. Vi har redan sett det hända i andra EU-länder, exempelvis har Microsoft nyligen valt att öppna nybyggda datacenter i både Tyskland, Storbritannien och nu även Frankrike. Ursprungligen hade Microsoft endast datacenter i Nordirland och i Nederländerna. Så svaret på den frågan i denna artikel är; molnen kommer och är här för att stanna.

Under de senaste åren har benämningen “Affärssystem” eller på engelska “ERP” alltmer ersatts av affärsappar, eller på engelska “Business Apps”. Det är mer vedertaget och förenklar förståelsen för många.

Digitalisering är nutiden och framtiden, förändring är ständig och särskilt snabbt går det för IT-branschen. Det är också något som vi på Navet ständigt anpassar oss efter med målsättningen att alltid erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och rådgivning.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics