Välkommen på frukost med inspirerande föreläsare i Almedalen

Download as PDF

Publicerat 14 Juni, 2018

För 5:e året i rad finns Navet och Industrifakta på plats i Almedalen. I år arrangerar vi tre frukosttillfällen för rundabordssamtal i högaktuella ämnen, med spännande inspiratörer och intressanta gäster!

Vi hoppas att vi får nöjet att se dig som gäst under någon av nedanstående tillfällen:

Tisdagen den 3 juli 2018 – Inspiratör Renée Mohlkert, senior rådgivare Helsingborgs Stad

Tema: Greater Copenhagen utifrån Skånes perspektiv
Greater Copenhagen utgör framförallt ett gemensamt infrastrukturplaneringsprojekt som skall säkra internationell, hållbar genomslags- och konkurrenskraft. Vi pratar om aktuella satsningar avseende både nya Öresundsförbindelser, järnvägar och mobilitet.

Onsdagen den 4 juli 2018 – Inspiratör Linda Swärd, Director Public Sector, Microsoft

Tema: AI för bättre affärer?
För Microsoft är AI (artificiell intelligens) ett fokusområde sedan många år och målet är att göra AI tillgängligt för alla. Digitaliseringen sker i en rasande fart, AI har blivit ett buzz word, och tankarna är många kring hur vi kan ta tillvara möjligheterna. Vi får ta del av framgångsprojekt runt om i Sverige och världen.

Torsdagen den 5 juli 2018 – Inspiratör Christian Jansson, VD Godsinlösen Nordic AB (GIAB)

Tema: Att implementera cirkulära affärsmodeller
Cirkulär ekonomi – ett ekonomiskt system där resursflödena utformas enligt cirkulära principer. Där förutsättningar för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan finns! GIAB gör affärer på produkter som någon annan anser vara avfall.

Frukost serveras kl 8 i Öresundshuset, närmare bestämt mötesrummet Fårö. Ingång via huvudentrén där vi tar emot er. Då antalet platser är begränsat per frukosttillfälle ser vi gärna att du anmäler dig med vändande svar till: anna.mildner@navet.se. Programmet avslutas ca kl 10.

Från Navet och Industrifakta träffar du Göran Hellström, Marcus Crona, Mats Persson, Anna Mildner, Patrik Wikman och Magnus Johansson.

Varmt välkommen!

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem