Tips och råd vid minskad omsättning och vikande lönsamhet

Download as PDF

Publicerat 7 Maj, 2020

Det är onekligen en annorlunda värld vi lever i nu med påverkan av coronaviruset. Verksamheter påverkas och utmanas på olika sätt och regeringen har tagit fram krispaket och åtgärder, i syfte att lindra ekonomiska effekter för såväl företag som privatpersoner. Det som just nu finns framtaget är bland annat anstånd med betalning av skatt, korttidsarbete för anställda, tillfällig nedsättning av sociala avgifter samt nedsättning av hyra.

Vi berättar parallellt om Navets extrainsatta specialistgrupp av specialiserade affärskonsulter – Navets företagsstöd. Detta är en grupp skapad för att med stor erfarenhet och hög beredskap kunna hjälpa kunder med kvalificerad, professionell och oberoende rådgivning. Det kan innebära tjänster som att identifiera och genomföra kassaflödesstärkande åtgärder, stöd kring aktuella regelverk, finansiella rekonstruktioner och omstruktureringar, försäljning och förvärv tillika värderingar samt marknadsanalyser och framtidsrådgivning.

Nedan har NAVET Ekonomistyrning samlat nyheter och allmänna tips att tänka på vid minskad omsättning och vikande lönsamhet.

 • Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor i tider av Covid-19. Lagen trädde i kraft den 15 april och gäller till den 31 december 2020. Den nya lagen innebär bland annat att aktieägare kan lämna fullmakt till en företrädare samt poströsta.
 • Överväg att utnyttja det statliga stödet för korttidsarbete om du tappar i omsättning. Detta administreras av den statliga myndigheten Tillväxtverket.
 • Lämna ny preliminärdeklaration till Skatteverket snarast om du räknar med att företagets resultat för 2020 blir lägre än tidigare år.
 • Det finns möjlighet att begära anstånd hos Skatteverket dvs skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Räntan på dessa anstånd är i dagsläget 3,1 %.

Det finns också saker att tänka på i den dagliga driften som bör hanteras för att försöka minimera negativa ekonomiska effekter i verksamheten.

 • Var noga med att se till att bokföringen är väl uppdaterad och korrekt och att kontroll finns gällande alla balansposter
 • Se över lagret och minska detta för att frigöra bundet kapital
 • Kanske kan hyllvärmare säljas till fördelaktiga priser i syfte att öka likviditeten
 • Upprätthåll god kontroll på alla fordringar och ha en aktiv och snabb påminnelserutin
 • Se över leverantörsavtal gällande villkor samt kontrollera att det inte finns onödiga abonnemang och kostnader
 • Vårda dina befintliga kundrelationer
 • Allmän finansiell information från ex allabolag.se blir snabbt irrelevant och även informationen från kreditupplysningsföretag får allt mindre värde i snabba förändringsfaser. Detta försvårar kraftigt bevakningar av kunders och leverantörers ställning. Sök därför dagsaktuell information från Bolagsverket och direkt via din relation.

Det viktigaste är så småningom att inte glömma av att se framåt. Det kommer en tid när detta är över och vi kommer till en viss normalitet för våra verksamheter. Vill du ha ekonomisk hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig.

Bättre affärer - men inte som vanligt

Information i Coronatider

Den senaste tiden har coronavirusets globala spridning fortsatt. Läs om hur Navet agerar och prioriterar under utbrottet.

» Läs mer här
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här