Sydsveriges Näringsliv– Hur ligger det till egentligen?

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

Sydsverige Live är en regional analys utifrån näringslivets perspektiv. Precis som tidigare år är rapporten baserad på statistik och intervjuer med 150 företagsledare i Sydsverige, men nytt för i år är att det även har genomförts sex dialogmöten med beslutsfattare runt om i regionen för att få ytterligare lokala insikter. I årets rapport följer vi bland annat upp näringslivets tillväxt, matchningen på arbetsmarknaden och vikten av 10-10-10-företag i regionen. NAVET Analytics lyfter fram några av de viktigaste insikterna från rapporten.

30 500 nya jobb i regionen
Det skapas många nya jobb i Sydsverige. Antalet sysselsatta ökade med hela 30 500 personer mellan åren 2014 och 2017. De nya jobben etablerades på flera platser runt om i regionen men vi noterar emellertid en koncentration till de större städerna. Samtidigt visar rapporten på en stor matchningsproblematik på arbetsmarknaden där ett stort antal med eftertraktad kompetens inte är verksamma inom det område som de har utbildat sig till. Det visar sig att vi exempelvis har 15 000 ingenjörer mitt framför näsan som inte arbetar med det som de har examen inom. Bilden är den samma för flera yrken, däribland 6 500 naturvetare, 6 500 samhällsvetare och 8 000 lärare.

Är Sydsverige rustat inför en konjunkturavmattning?
Hur känslig en region är hänger samman med att olika branscher är olika konjunkturkänsliga. Regioner som har en större andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin och som har mer handel med omvärlden är generellt mer konjunkturkänsliga när den globala konjunkturen vänder. När finanskrisen slog till förra gången föll aktiviteten i det sydsvenska näringslivet med 10-15 procent samtidigt som det endast rörde sig om 1 procent i Stockholm.

I dagsläget är det främst Karlshamn-Olofström och Ljungby som sticker ut som extra konjunkturkänsliga i Sydsverige. Här är andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin och andelen varuexport och varuimport hög. Oskarshamn och Vimmerby är också konjunkturkänsliga i form av att fler än 30 procent i näringslivet är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Samtidigt är Älmhult konjunkturkänslig på grund av högt omvärldsberoende.

Regionen Malmö-Lund-Helsingborg är mindre konjunkturkänsligt då beroendet av tillverkningsindustrin inte är lika stort, eftersom det även finns en stor tjänstesektor, vilket reducerar risken något.

10-10-10-företagen – En måttstock för näringslivsklimatet

För att analysera en regions förutsättningar för att starta och driva företag kan det även vara intressant att studera förekomsten av så kallade 10-10-10-företag. För att definieras som 10-10-10-företag ska det ha funnits i högst tio år, nått en omsättning på minst tio miljoner och ha minst tio anställda. I Sydsverige finns det 680 stycken 10-10-10-företag, vilket innebär att 17 procent av Sveriges 3 900 sådana företag finns i Sydsverige. Merparten av Sydsveriges 10-10-10-företag är verksamma inom tjänstesektorn och i Sydsost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg) står byggbolag för en stor andel av de företag som växer.


Sydsverige Live går att ladda ner på: www.navet.se eller HÄR. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och de sex Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige och Halland.

 

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics