Sveriges största plantskola får ny ägare

Download as PDF

Publicerat 3 Januari, 2018

 

AB Granquists Plantskola grundades redan 1948 och har sedan dess vuxit till att idag vara den största plantskoleverksamheten i sitt slag i Sverige. Senaste verksamhetsåret omsattes ca 120 Mkr med god lönsamhet.

Verksamheten har fram till idag ägts och drivits i tredje generation av syskonen Lars och Karin Svenstrup. Verksamheten bedrivs från den egna anläggningen i samhället Ausås utanför Ängelholm. Med en odlingsareal om ca 500 hektar har man kapacitet att leverera till kunder över hela Sverige. Kunderna består av allt från enskilda plantskolor till större entreprenadföretag, kommunala förvaltningar och butikskedjor.

Nuvarande ägarna, Karin och Lars Svenstrup, beslutade för en tid sedan att inleda arbetet med ett generationsskifte av verksamheten. För hjälp med denna process valde man att anlita Navet AB. Under hösten blev det klart att det Stockholmsbaserade företaget Finsmakarens Trädgård AB, mer känt under varumärket Zetas,  förvärvar rörelsen och namnet Granquists Plantskola.

De nya ägarna tillträdde verksamheten den 1 januari 2018 och kommer fortsatt att bedriva verksamheten från Ausås. De flesta medarbetarna har erbjudits fortsatt anställning och målet är att bedriva plantskolan som tidigare. Lars och Karin kvarstår även som konsulter i verksamheten under en övergångsperiod för att säkerställa att överlämningen till den nya ägaren går smidigt.

Vi är mycket glada att se att verksamheten kan leva vidare med en ny och målinriktad ägare som kan fortsätta att leverera god service till våra kunder, säger Lars Svenstrup.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics