Succépremiär för våra temafrukostar i Almedalen

Download as PDF

Publicerat 6 Juli, 2018

Tack till våra inspiratörer, gäster och övriga vänner för fem mycket givande dagar i Almedalen och succépremiär för våra temafrukostar.

Tisdagen 3 juli – Tema: Greater Copenhagen utifrån Skånes perspektiv

Inspiratör: Renée Mohlkert, Senior rådgivare Helsingborgs Stad

 

Onsdagen 4 juli – Tema: AI för Bättre affärer

Inspiratör: Jonas Golan, Senior Sales Manager & Healthcare lead Microsoft

 

Torsdagen 5 juli – Tema: Att implementera cirkulära affärsmodeller

Inspiratör: Christian Jansson, VD GIAB

Vi önskar alla en skön sommar och på återseende!

 

Navets och Industrifaktas medarbetare som var på plats var: Marcus Crona, Patrik Wikman, Mats Persson, Göran Hellström, Anna Mildner och Magnus Johansson. Här flankerade av Petter Stordalen från Nordic Choice Hotels.

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem