Snabbkurs. Så växer du lönsamt med förvärv!

Download as PDF

Publicerat 20 Februari, 2018

Många bolag kämpar dagligen med att växa organiskt, i den takt som ägarna önskar. För att växa ”tvingas” därför många till tillväxt genom förvärv. Men att köpa ett bolag kostar som bekant pengar. Ofta mycket pengar. För att lyckas med sitt drömförvärv är det avgörande att följa en effektiv process. Metodiskt och steg för steg mot det lönsamma förvärvet.

Att köpa bolag kan förenklat delas in i två kategorier; finansiella och industriella förvärv. Ett finansiellt förvärv bygger på att det köpta bolaget ska fungera som en ”stand-alone-enhet”. Det köpande bolaget är exempelvis ett investmentbolag som inte söker annat än rent finansiella fördelar mellan sina olika innehav och gör oftast förvärv inom olika branscher. När det gäller ett industriellt förvärv är köparen ofta ett rörelsedrivande bolag som förvärvar inom sin egen eller närliggande bransch. Förvärvet blir då ett alternativ eller komplement till en ren organisk tillväxt.

Tre steg mot ett lyckat förvärv

Ett steg i taget och med blicken på målet. Med en enkel och tydlig förvärvsprocess får förvärvsresan struktur och kvaliteten säkerställs även för kommande förvärv. Och kom ihåg. Vissa förvärv kan gå på några månader – andra tar ett år. För att göra det komplicerade enkelt har vi delat in förvärvsprocessen i tre tydliga faser: Analys, Struktur och Genomförande!

1. Analysfasen. Här startar resan. Potentiella förvärvsobjekt identifieras och prioriteras för att utvärderas av köparen. Den information och det material som skapas i Analysfasen är ett underlag för beslut av vilka företag som ska bearbetas framöver. Därefter inleds en dialog med det potentiella förvärvet, säljarens förväntningar stäms av, ett indikativt bud lämnas och bolaget analyseras djupare. Nu är det dags för en närmare genomlysning av valda och prioriterade förvärvskandidater. Det är dags för en Due Diligence (”företagsbesiktning”).
I och med Due Diligence börjar allvaret. I denna genomgripande genomlysning berörs parametrar som marknadsposition, marknadssegmentets attraktivitet, kunder, konkurrenter, leverantörer, legala delar, finansiell ställning, historik, nyckelpersoners fortsatta engagemang samt vilket mervärde bolaget kan skapa för kunder och leverantörer. Det är minst sagt en grundlig utvärdering vars poäng är att minimera den operativa och finansiella risk som (alltid) är förenad med ett förvärv.

2. Struktur. Nu börjar det närma sig. Poängen med denna fas är att förverkliga en framgångsrik transaktion och minimera potentiella negativa följder från de risker som identifierats i Due-Diligence-processen. En plan för hur förvärvet på bästa sätt skall integreras i den nya strukturen arbetas fram. Förvärvsavtal förhandlas med utgångspunkt i resultatet från genomförd Due Diligence och samtliga legala dokument som behövs genereras med hjälp av juridisk expertis. Och här kommer en brasklapp! Glöm inte att förvärvet bör göras till ett pris som gör att affären blir värdeskapande för alla parter.

3. Genomförande. Grattis – du lyckades! Nu ska eventuella tillträdesvillkor mötas, före och i samband med tillträdesdagen. Vid tillträdet byter aktierna formellt ägare och därefter påbörjas den intensiva integrationen. Här gäller det att inte slappna av!

Det är nu nästa etapp börjar och det är nu många tappat initiativ och glömmer bort att arbetet just startat! Integrationsarbetet säkerställer att den nogsamt utformade integrationsplanen realiseras och tänkta synergier mellan bolagen förverkligas. Att ha sitt ”100-dagars-program” i god ordning kan vara skillnaden mellan lyckosam flipp eller kostsam flopp. Arbetet bör följas upp och koordineras noggrant, likaså är det viktigt att inkludera säljaren och möta dennes förväntningar under processen för en lyckad integration. Detta sker dels genom styrelsearbete, men också via löpande dialog med affärsledningen.

Slutliga tips från coachen

En av riskerna med företagsförvärv är att man betalar för mycket och att förväntningarna om det förvärvade bolagets förträfflighet och synergier aldrig infrias. Detta leder ofta till en minskning av bolagets värde och aktieägarnas kapital. Smärtsamt och kostsamt. Dessutom kan det förvärvande bolaget stå finansiellt svagare efter förvärvet, vilket ytterligare ökar risken för aktieägarna. Bolag som serieförvärvar mindre bolag eller ger sig på större förvärv med jämna mellanrum för att växa kan vara väldigt duktiga på förvärv och ha en beprövad process för lyckosamma förvärv. Men sanningen är att det krävs en väldigt kompetent ledning med mycket integritet som har kunskap och mod att tänka på egen hand, i kombination med en utvecklad förvärvsprocess.

Sist men inte minst så måste tidpunkten vara rätt, prisförväntningar och andra förutsättningar ska också vara uppfyllda. Glöm heller inte att det är människor som förhandlar och samarbetar. Personkemin mellan alla involverade ska stämma.

Är du nyfiken på att höra mer om Navets väldefinierade och tydliga förvärvsprocess är Navet Corporate finance behjälpliga för att tillsammans skapa Bättre Affärer. Välkommen till ditt nästa, framgångsrika förvärv!

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics