Smidmek avyttras till Skandinaviska Byggelement

Download as PDF

Publicerat 9 Oktober, 2017

AB Smidmeks ägare och VD Mikael Jacobsson har tecknat avtal med Skandinaviska Byggelement om att avyttra 60% av aktierna i AB Smidmek Eslöv med option att förvärva resterande 40%.

Smidmeks verksamhet innefattar tillverkning av alla typer av stålkonstruktioner samt besitter kompetens och kapacitet för leverans av betongelement. Huvudinriktningen är att erbjuda totallösningar för stom/smides- och tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri.

Mikael Jacobsson förvärvade Smidmek 2007 och har sedan dess expanderat verksamheten organiskt från ca 10 Mkr i omsättning till att för det senaste året redovisa en omsättning på ca 250 Mkr med ett resultat på ca 21 Mkr. Antalet anställda uppgick till ca 30. Smidmek är idag en välkänd och etablerad aktör i södra Sverige och utför även utvalda projekt i västra Sverige.

Försäljningen till Skandinaviska Byggelement grundas på vår vilja att expandera geografiskt där jag känt behov av att ha en stabil och kompetent partner vid min sida. Genom affären når vi naturligt ett större geografiskt område samtidigt som vi stärker relationen ytterligare med en av våra viktiga kunder, säger Mikael Jacobsson. Skandinaviska Byggelement är ett dotterbolag till Peab.

Navet har varit rådgivare till Smidmek i transaktionen.

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem