Senaste nyheterna i Dynamics 365 Business Central

Download as PDF

Publicerat 12 November, 2019

Den senaste uppdateringen i Dynamics 365 Business Central, som nyligen släppts, innehåller många spännande nyheter. De huvudsakliga förbättringsområdena är bland annat grundläggande service, modern klient, modernt utvecklarverktyg, ISV-acceleration och migreringsverktyg. Nedan presenterar NAVET Affärssystem en sammanfattning av nyheterna.

Grundläggande service
I den senaste versionen har Microsoft arbetat flitigt med att förbättra servicen och själva plattformen som Business Central bygger på. Rent prestandamässigt är systemet snabbare och flyter på bättre än förr. Framförallt har fokus legat på vanligt förekommande scenarion och med hjälp av tekniska förändringar är upplevelsen i webbklienten bättre än tidigare.

Modern klient
Den klassiska Windows-klienten är numera helt borta. Detta innebär att Business Central numera endast kan köras i webbklienten och Windows 10 app. Tidigare har webbklienten saknat en hel del funktionalitet i jämförelse med Windows-klienten. Med den senaste versionen har man minskat det gapet och kommer att fortsätta addera funktioner som ökar produktiviteten och användarvänligheten. Det har även tillkommit helt nya funktioner som inte tidigare fanns i Windows-klienten.

  • En av nyheterna är att man enkelt kan ange en sida som bokmärke och då dyker den upp på första sidan. Denna genväg kan sedan användas med den nya sökfunktionen.
  • Förbättrad Excel-integration är en annan stor nyhet där man bland annat får filtrerad data vid en export och även har möjlighet att se nya fält som har lagts till genom en anpassning eller app. Det finns numera även möjligheten att exportera data från exempelvis försäljningsorderrader.
  • Möjligheten att ha flera fönster öppna samtidigt är ännu en efterlängtad nyhet som innebär att användaren enklare kan skifta mellan funktioner.
  • En annan helt ny funktion är möjligheten att kunna sätta flera val på avancerade filter.

Modernt utvecklarverktyg
På den tekniska sidan har det också hänt en hel del. Den klassiska utvecklingsmiljön har ersatts av ett modernt utvecklarverktyg, Visual Studio Code. Samtidigt har det klassiska programmeringsspråket C/AL moderniserats och ersatts av språket AL. Med dessa ändringar kliver Business Central in i den moderna utvecklingsvärlden där ökad produktivitet och kontinuitet är nyckelord.

ISV-acceleration
ISV är leverantörer som levererar tredjepartslösningar, som tex. Document Capture. Microsoft vill underlätta för dessa leverantörer och med hjälp av ny teknik göra det lättare för dem att uppdatera och migrera sina lösningar. Detta innebär indirekt en mer sömlös upplevelse för kunden utan större avbrott vid automatiska uppdateringar.

Migreringsverktyg
Microsoft satsar väldigt mycket på Business Central och kommer att underlätta migrering från on-premise till molnet. Detta är ett område som de kommer att fokusera mycket på även i kommande releaser.

Intrycket av den senaste versionen är att det har hänt mycket när det gäller klienten och produktivitet. Det har också hänt mycket rent tekniskt och med denna versionen så har Business Central nått en ny mognadsgrad. Där är även en hel del ny funktionalitet som inte har funnits i tidigare versioner av NAV och framöver kommer det komma fler helt nya funktioner inom nya områden som exempelvis AI.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med Microsoft och Dynamics 365 Business Central? Tveka inte att höra av dig till NAVET Affärssystem.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics