News arkiv - Sida 8 av 31 - Navet AB | Sida 8

Sveriges största plantskola får ny ägare

Download as PDF

Publicerat 3 Januari, 2018

 

AB Granquists Plantskola grundades redan 1948 och har sedan dess vuxit till att idag vara den största plantskoleverksamheten i sitt slag i Sverige. Senaste verksamhetsåret omsattes ca 120...

» Visa hela artikeln

Möt Anders Claesson

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2017

Sedan 2006 är Anders anställd på Navet och är idag partner och ansvarig för affärsområdet Navet Affärssystem.

- Efter en högskoleutbildning vid Högskolan i Borås, som vid den tiden...

» Visa hela artikeln

Dynamics NAV är framtiden

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2017

Det händer otroligt mycket spännande på Dynamics NAV fronten just nu! Det senaste året har Microsoft ändrat sin strategi gällande NAV och innan vi får full klarhet kring detta och blickar...

» Visa hela artikeln

Kapitalmarknaderna flödar i pengar med mycket kapital till riskkapitalbolag

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2017

Med låga räntenivåer söker sig kapitalet utanför traditionella placeringar. Detta gynnar riskkapitalbolag som upplever en period med stora kapitalanskaffningar, vilket vi belyser nedan utifrån...

» Visa hela artikeln

Nyttjandeperioden styr tillämpningen av komponentavskrivning

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2017

Ett företag som tillämpar K3-reglerna för redovisningen (BFNAR 2012:1) ska tillämpa en komponentmetod vid redovisning av tillgångar som t ex fastigheter. Tvånget avseende uppdelning av...

» Visa hela artikeln

Wihlborgs köper fastighet i centrala Helsingborg

Download as PDF

Publicerat 5 December, 2017

Navet har agerat rådgivare till säljaren Hälsingborgs Byggmästareförening när man genom en bolagsaffär avyttrar fastigheten Kalifornien 11 i centrala Helsingborg till Wihlborgs. Fastigheten är...

» Visa hela artikeln

Helsingborgshem säljer 84 lägenheter till Rikshem för 204 Mkr

Download as PDF

Publicerat 24 Oktober, 2017

Navet har agerat rådgivare till AB Helsingborgshem när man nu säljer en fastighet med 77 moderna lägenheter på Kullavägen och 7 radhus på Majorsgatan i stadsdelen Ringstorp till...

» Visa hela artikeln

Smidmek avyttras till Skandinaviska Byggelement

Download as PDF

Publicerat 9 Oktober, 2017

AB Smidmeks ägare och VD Mikael Jacobsson har tecknat avtal med Skandinaviska Byggelement om att avyttra 60% av aktierna i AB Smidmek Eslöv med option att förvärva resterande 40%.

Smidmeks...

» Visa hela artikeln

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här
Corporate Finance

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance
Ekonomistyrning

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics