News arkiv - Sida 4 av 28 - Navet AB | Sida 4

Möt Per Hemström

Download as PDF

Publicerat 3 April, 2018

"Det ska vara enkelt att se hur verksamheten går och mår”
Per började som partner på Navet 2012 och har sedan dess jobbat fokuserat på att utveckla tjänsterna kring Business Intelligence, BI....

» Visa hela artikeln

Navet gör rekordresultat och rekryterar för expansion

Download as PDF

Publicerat 26 Mars, 2018

2017 blev ett starkt tillväxtår för Navet. Omsättningen i koncernen steg till närmare 50 msek och resultatet uppgick till cirka 4 msek. Samtidigt investerade Navet för fortsatt expansion i...

» Visa hela artikeln

NAV(et) 2018. Enklare – smartare – bättre!

Download as PDF

Publicerat 22 Februari, 2018

När man trodde att det inte kunde bli bättre slår Microsofts utvecklare till igen! För många är Microsoft Dynamics NAV navet i arbetsdagen. Ett affärskritiskt verktyg som skulle vara svårt att...

» Visa hela artikeln

Möt Joakim Lindahl

Download as PDF

Publicerat 20 Februari, 2018

”Att vara en del i Navets unika kunskapsbank är fantastiskt. Ytterst få företag i Sverige har liknande sammansättning av specialister inom olika kompetensområden som Navet och den utvecklas...

» Visa hela artikeln

Snabbkurs. Så växer du lönsamt med förvärv!

Download as PDF

Publicerat 20 Februari, 2018

Många bolag kämpar dagligen med att växa organiskt, i den takt som ägarna önskar. För att växa ”tvingas” därför många till tillväxt genom förvärv. Men att köpa ett bolag kostar som...

» Visa hela artikeln

Heta nyheter om personalförmåner 2018

Download as PDF

Publicerat 20 Februari, 2018

Du har väl koll? Alltså koll på de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet och som påverkar dina personalförmåner. Exempelvis om förmånsvärdet för tjänstebilar och...

» Visa hela artikeln

“Ska du vara VD, ska du älska människor”

Download as PDF

Publicerat 7 Februari, 2018

Lätträknade är de svenskar som tagit ett svenskt bolag till Nasdaqbörsen i New York och som dessutom avnoterat bolaget från samma börs, till en drömvärdering. Trots att han är svensk...

» Visa hela artikeln

Sveriges största plantskola får ny ägare

Download as PDF

Publicerat 3 Januari, 2018

 

AB Granquists Plantskola grundades redan 1948 och har sedan dess vuxit till att idag vara den största plantskoleverksamheten i sitt slag i Sverige. Senaste verksamhetsåret omsattes ca 120...

» Visa hela artikeln

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem