News arkiv - Sida 28 av 28 - Navet AB | Sida 28

Välkommen Patrik Nordblad

Download as PDF

Publicerat 2 Januari, 2011

Patrik Nordblad har anställts inom vårt affärsområde Affärssystem och kommer att utgå ifrån vårt Helsingborgskontor som verksamhetskonsult.

Patrik kommer närmast från Softronic i Malmö.

» Visa hela artikeln

Nya lokaler i Helsingborg

Download as PDF

Publicerat 16 December, 2010

Nu flyttar vi vårt kontor i Helsingborg till nya moderna lokaler på Järnvägsgatan 11. Från vårt nuvarande trevåningshus får vi nu ett plan på drygt 600 m2 i första raden mot sundet.

...

» Visa hela artikeln

Nytt kontor i Malmö

Download as PDF

Publicerat 12 December, 2010

Navet har sedan flera år känt ett starkt intresse för en etablering i Malmö. Nu är det dags och efterfrågan på våra tjänster är stort från flera av våra kontakter i regionen.
Du finner...

» Visa hela artikeln

Framtiden för Ängelholm Airport säkrad

Download as PDF

Publicerat 23 September, 2010

Skåne Nordväst och Swedavia AB har träffat en principöverenskommelse som innebär att driften på Ängelholm Helsingborg Airport säkerställs och för framtiden skapas stora...

» Visa hela artikeln

Vi välkomnar Håkan

Download as PDF

Publicerat 27 Augusti, 2010

Håkan Petersson har anställts som partner inom vårt affärsområde fastighetsrådgivning med placering på vårt kontor i Helsingborg. Håkan kommer att medverka i vår nya Malmöetablering vilket...

» Visa hela artikeln

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem