Nya representationsregler innebär ökad snårighet!

Download as PDF

Publicerat 22 Augusti, 2017

Vid årsskiftet ändrades reglerna kring representation. Möjligheterna att inkomstskattemässigt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag eller annan förtäring slopades. Samtidigt ändrades även reglerna kring avdragsrätten för moms på dessa kostnader.

Inkomstskattehänseende

Från och med den 1 januari 2017 får avdrag gällande förtäring i samband med representation i inkomstskattehänseende endast göras för utgifter för förfriskningar och enklare förtäring som inte kan anses vara en måltid och som är av mindre värde. Som exempel nämns kaffe, te, kakor och enklare smörgås. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr.

Fortfarande finns möjligheten till avdrag med 180 kr + moms per person och tillfälle när det gäller t ex

  • Intern representation för kringkostnader vid personalfest t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande. Enligt skatteverket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdragsgilla.
  • Teaterbiljett. Detta gäller både internt och externt
  • Kostnaden för greenfee vid golfspel. Detta gäller extern representation. Vid intern representation blir bedömningen annorlunda eftersom kostnader då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest.

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är 180 kr + moms. När det gäller reklamgåvor anser Skatteverket att 180 kr + moms får dras av.

Momshänseende

Även efter den 1 januari 2017 går det att göra avdrag för ingående moms för måltider i samband med representation (numera samma belopp oavsett om det är intern eller extern representation), förutsatt att bolaget bedriver momspliktig verksamhet.

Som tidigare föreligger kravet att kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingarna eller vid personalvård. Representation kan ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.

I samband med en representation med kostnader för mat och dryck får avdrag göras för moms på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden avser endast mat och alkoholfri dryck kan avdrag alltså göras med högst 36 kr per person (300 x 12 % moms).

Det kan nämnas att dricks aldrig ingår i underlaget för momsberäkning. Detta är en icke avdragsgill kostnad.

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan avdraget beräknas antingen efter faktiska kostnader eller med ett schablonavdrag för momsen om 46 kr per person och tillfälle. En förutsättning för detta är givetvis att kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms per person. Dessutom skall debiterad moms vara minst 46 kr per person.

Ovanstående förändrade momsregler gäller från 1 januari 2017 oavsett beskattningsår. Dock är det representationstillfällets datum som styr.

Inom Navet Ekonomistyrning har vi alltid de senaste regelverket med oss i vår rådgivning och just bland dessa snåriga regler kan det finnas anledning att etablera vissa förenklingar. Det manuella handhavandet har också ett pris!

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics