Ny VD för Industrifakta AB

Download as PDF

Publicerat 7 September, 2018

Det Helsingborgsbaserade marknadsundersöknings- och analysföretaget Industrifakta AB befinner sig i en expansionsfas. Efterfrågan på Industrifaktas rådgivningstjänster med erfarenhetsbaserad analys i botten ökar som en följd av att marknaden förändras och med sin 40 åriga historia levererar Industrifakta unikt strategiskt beslutsunderlag som hjälper kunderna att fatta rätt beslut för bättre affärer. Tjänster som efterfrågas alltmer i en mer osäker omvärld. Bolaget är sedan 2011 dotterbolag till Navet AB.

Ny VD med gedigen bakgrund
För att möta den högre efterfrågan och vidareutveckla bolaget har Alexander Alvén utsetts till Vd i Industrifakta AB fr.o.m. 1 november 2018. Alexander kommer närmast från en befattning i Norge som CFO för Royal Caribbean Cruises med fokus på de Nordiska marknaderna. Dessförinnan har Alexander arbetat som CFO för Xyntéo koncernen och har även haft ledande befattningar som konsultchef inom Experis samt inom controlling i Cadbury. Alexander är 37 år, har två barn och återvänder nu till födelsestaden Helsingborg. Alexander kommer att ersätta bolagets nuvarande Vd Patrik Wikman som fortsätter i den dagliga verksamheten med analys och kundleveranser.

– Med Alexander som Vd stärker vi bolagets marknads- och säljkapacitet vilket är ett viktigt steg i vår fortsatta expansion. Bolaget kommer att fortsätta inriktningen mot fördjupade konsekvensbeskrivningar och aktiv rådgivning samtidigt som vi tillsammans med våra kunder skapar unika paneler med skräddarsydd bevakning och statistik. Att leverera digitalt med flexibla gränssnitt i business intelligence modeller är också ett område som kommer att öka framöver, säger Göran Hellström, styrelseordförande i Industrifakta AB.

– Jag tillträdde som VD i samband med att Navet förvärvade bolaget 2011 och har sedan dess varit med och tagit viktiga steg på vår utvecklingsresa tillsammans med vårt team. Det ska bli väldigt intressant att vara med i nästa steg av bolagets utveckling tillsammans med Alexander och övriga kollegor, kommenterar Patrik Wikman, avgående Vd i Industrifakta AB.

– Med min erfarenhet, framförallt från tiden på Xyntéo men även från Experis ser jag fram emot att leda Industrifakta AB in i nästa fas. Organisationen idag är väl rustad och mycket kompetent gällande projekt och leveransförmåga. Även om efterfrågan på våra tjänster ökar ska vi kraftigt öka vår marknadsnärvaro med syfte att bibehålla och utveckla nuvarande kundrelationer samt identifiera nya. Här ska vi ännu tydligare dra nytta av Navets marknadsposition framöver, säger Alexander Alvén, tillträdande Vd i Industrifakta AB.

För mer information eller frågor, kontakta:
Göran Hellström, mobil 0706-62 86 79 alt. goran.hellstrom@navet.se
Alexander Alvén, mobil 0735-20 95 00

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics