Navet vinnare på årets QBShare!

Download as PDF

Publicerat 26 November, 2018

Varje höst håller QBS Group en konferens vid namn QBShare där bl.a. de senaste nyheterna kring Microsoft Dynamics 365 Business Central presenteras.

Förutom nyheter och information om produkten och Microsoft så presenteras även årets vinnare inom tre olika kategorier; flest sålda licenser, flest sålda prenumerationslicenser och flest sålda CSP-licenser. Navet blev, i år, vinnare på kategorin CSP! Kategorin CSP står för Cloud Solution Provider, där bl.a. produkter som Azure, Power BI och Dynamics CRM ingår.

Navet har de senaste åren gjort en stor satsning på just det området där vi, förutom försäljning av Power BI och Dynamics CRM, kombinerar Business Central (NAV) med Azure. Detta har visat sig vara en framgångsrik satsning som ligger helt i linje med vad Microsoft och branschen i övrigt rör sig mot. Årets vinst är även ett kvitto på att vi dels gör rätt saker och dels gör dem riktigt bra.

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem