Navet Corporate finance växer

Download as PDF

Publicerat 25 Januari, 2019

Efter ett framgångsrikt 2018 med många fina genomförda transaktioner inom såväl bolags- som fastighetssegmentet fortsätter vår expansion.

Efterfrågan på våra tjänster inom vårt affärsområde Navet Corporate finance är fortsatt god. För att fortsatt kunna leverera tjänster av hög kvalitet till våra kunder har vi sedan januari 2019 anställt Erik Svenstrup som Associate. Erik kommer primärt att förstärka vårt team inom fastighetstransaktioner.

Erik är utbildad Civilingenjör i Lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola (LTH). Vi hälsar Erik varmt välkommen.

Vi söker fortsatt efter fler duktiga talanger att komplettera vårt team med. Läs mer på vår rekryteringssida “Arbeta hos oss om vilka tjänster vi söker just nu.

Några av våra genomförda transaktioner 2018 innefattar Bolagsgruppen Lotorps förvärv av Pharmaxim, Wihlborgs förvärv av bilprovningsanläggningar i Helsingborg från ByggSjögren, Wihlborgs försäljning av fyra fastigheter i Malmö till Corem samt Catenas förvärv av AB Benzlers tidigare fabriksfastighet i Helsingborg.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics