Navet Corporate finance bidrog till lyckad försäljning av Höganäs Verkstads AB

Download as PDF

Publicerat 5 Mars, 2019

Den 31 januari förverkligades affären med stort A för anrika Höganäs Verkstads och dess nya ägare NPO Industrier. Navet Corporate finance fick förtroendet att förbereda ägarskiftet med en gedigen analys och har varit rådgivare genom hela transaktionsprocessen.

Verkstadsföretaget Höganäs Verkstads grundades 1893 för att bistå Höganäs AB med tekniska behov. Höganäs Verkstads är idag en komplett komponenttillverkare och servicepartner. Bolaget erbjuder en maskinverkstad med svarvning, fräsning och så kallad arborrning samt en gedigen plåt- och svetsverkstad med moderna robotar. Bolaget erbjuder också en servicegrupp för industriunderhåll, installation och platsrelaterade byggen samt transportbandsservice.

Ambitiös tillväxtplan satt i verket

De senaste fem åren har ägare och ledning i Höganäs Verkstads arbetat på en strategi för ökad automatisering och tillväxt. Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt, med undantag av köpet av KI Maskinverkstad i Landskrona, som förvärvades genom en inkråmsaffär 2018.

Nya ägaren satsar långsiktigt

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag, under ledning av Niclas Pedersen som senast kommer från ett VD-uppdrag för Mega Teknik i Landskrona. NPO Industrier AB har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som kan vidareutvecklas, där Höganäs Verkstads är en plattforminvestering. Satsningen är långsiktig och ambitionen är att Höganäs Verkstads ska vara marknadsledare i branschen med hög och attraktiv kompetensen. NPO Industrier kommer att bidra med värdefulla erfarenheter som de fått genom mångårigt arbete med företags- och personalutveckling i industriföretag.

Efter förvärvet kommer Höganäs Verkstads leva vidare i samma anda som tidigare, fortsatt med Dag Richardsson som VD. Ola Jönsson, en av säljarna, kommer att vara kvar i styrelsen för bolaget för att hjälpa till att säkra kontinuiteten tillsammans med de nya ägarna. Höganäs AB kvarstår som delägare med 4,9 procent av aktierna.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics