Navet Corporate finance bidrog till lyckad försäljning av Höganäs Verkstads AB

Download as PDF

Publicerat 5 Mars, 2019

Den 31 januari förverkligades affären med stort A för anrika Höganäs Verkstads och dess nya ägare NPO Industrier. Navet Corporate finance fick förtroendet att förbereda ägarskiftet med en gedigen analys och har varit rådgivare genom hela transaktionsprocessen.

Verkstadsföretaget Höganäs Verkstads grundades 1893 för att bistå Höganäs AB med tekniska behov. Höganäs Verkstads är idag en komplett komponenttillverkare och servicepartner. Bolaget erbjuder en maskinverkstad med svarvning, fräsning och så kallad arborrning samt en gedigen plåt- och svetsverkstad med moderna robotar. Bolaget erbjuder också en servicegrupp för industriunderhåll, installation och platsrelaterade byggen samt transportbandsservice.

Ambitiös tillväxtplan satt i verket

De senaste fem åren har ägare och ledning i Höganäs Verkstads arbetat på en strategi för ökad automatisering och tillväxt. Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt, med undantag av köpet av KI Maskinverkstad i Landskrona, som förvärvades genom en inkråmsaffär 2018.

Nya ägaren satsar långsiktigt

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag, under ledning av Niclas Pedersen som senast kommer från ett VD-uppdrag för Mega Teknik i Landskrona. NPO Industrier AB har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som kan vidareutvecklas, där Höganäs Verkstads är en plattforminvestering. Satsningen är långsiktig och ambitionen är att Höganäs Verkstads ska vara marknadsledare i branschen med hög och attraktiv kompetensen. NPO Industrier kommer att bidra med värdefulla erfarenheter som de fått genom mångårigt arbete med företags- och personalutveckling i industriföretag.

Efter förvärvet kommer Höganäs Verkstads leva vidare i samma anda som tidigare, fortsatt med Dag Richardsson som VD. Ola Jönsson, en av säljarna, kommer att vara kvar i styrelsen för bolaget för att hjälpa till att säkra kontinuiteten tillsammans med de nya ägarna. Höganäs AB kvarstår som delägare med 4,9 procent av aktierna.

Bättre affärer - men inte som vanligt

Information i Coronatider

Den senaste tiden har coronavirusets globala spridning fortsatt. Läs om hur Navet agerar och prioriterar under utbrottet.

» Läs mer här
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här