NAV(et) 2018. Enklare – smartare – bättre!

Download as PDF

Publicerat 22 Februari, 2018

När man trodde att det inte kunde bli bättre slår Microsofts utvecklare till igen! För många är Microsoft Dynamics NAV navet i arbetsdagen. Ett affärskritiskt verktyg som skulle vara svårt att leva utan. Tur då att den redan framgångsrika versionen av NAV 2017 nu blir ännu vassare! NAV 2018 innehåller nya funktioner och förbättrad funktionalitet samt inte minst viktigt en ökad integration med övriga Microsoft produkter och tredje-parts applikationer. Smart och med ambitionen att effektivisera och automatisera vår vardag. Här bjuder vi på en snabbkurs i nyhetstäta NAV 2018.

 • Skapa & visualisera arbetsuppgifter – För att göra dagliga arbetsuppgifter enklare går det att skapa enstaka eller återkommande arbetsuppgifter i NAV som man kan tilldela sig själv eller andra. Detta kommer sedan att visualiseras på användares startsida i NAV så att den som berörs kan se och få påminnelse om vilka uppgifter som ska göras. Så skapas en översiktlig vy för olika arbetsprocesser som förbättrar produktiviteten och arbetsfördelning, i exempelvis ett projekt eller dagliga arbetsrutiner.
 • NAV i Outlook – Integrationen med Office 365 har nu tagit ett rejält kliv framåt. Nu går det att använda funktionalitet i NAV direkt i exempelvis Outlook. Vissa arbetsmoment kan därför göras helt och hållet i Outlook utan att behöva gå in i NAV. Med smarta funktioner kan en textrad i ett mejl exempelvis identifiera en försäljningsorder i NAV baserat på ett nummer i en text som sedan visar identifierad försäljningsorder direkt i Outlook.
 • Skapa inköpsorder direkt från en försäljningsorder – Från en försäljningsorder kan man skapa en inköpsorder med artiklar som inte kan uppfylla behovet på försäljningsordern på grund av exempelvis ett bristande lagersaldo.
 • Bokför mot personal – I tidigare versioner av NAV har man varit tvungen att registrera anställda som en leverantör om man velat bokföra en utgift på en anställd. I NAV 2018 kan man i redovisningsjournalen på radnivå välja ny kontotyp/balanskontotyp PERSONAL. Exempelvis kan detta användas för att bokföra en utbetalning, som exempelvis lön, till anställda och där en transaktion sedan genereras efter bokföring av skapad journal.
 • Excelrapporter – NAV 2018 bjuder på ett antal nya finansiella rapporter för exempelvis balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys med flera. Rapporterna exporteras färdiga till Excel och är ett kraftfullt verktyg för beslutsfattare som behöver få snabb överblick över verksamheten utan att lägga tid på att skapa rapporter manuellt. Det går även att skapa journaler i NAV som man kan exportera till Excel. I Excel kan man sedan redigera data för att exportera tillbaka ny eller redigerad data till NAV.
 • Ännu smartare med Power-BI – Med en förenklad integration till Microsofts Power-BI (Business Intelligence) kan användare se företagskritisk data i NAV på rätt ställe och tidpunkt. Genom en ny kontroll i NAV kan Power-BI rapporter visualiseras för de mest använda listorna i NAV. Förutom att se rapporterna går det också att klicka på och filtrera rapporterna genom att exempelvis välja vad man vill se från listorna. Exempelvis om man väljer en artikel ur en artikellista och med hjälp av en Power-BI rapport kan se kritisk information angående artiklar som kan visualiseras i ett stapeldiagram eller försäljningshistorik på kunder, beroende på vilken typ av lista användaren är intresserad av.
 • Användarunika gränssnitt – I webbklienten får användare möjligheten att redigera användargränssnittet genom ett anpassningsbart gränssnitt. Det är enkelt att redigera fält, kolumner, faktaboxar, stackikoner, grafer och menyflikar. Dessutom kan man direkt förhandsgranska resultatet av ändringen på plattformar som exempelvis mobil, dator och surfplatta.
 • Assisterande konfiguration – För att underlätta konfiguration och installation av exempelvis Dynamics applikationen Sales (CRM), Godkännandeflöden och Outlook-integration kan man få assisterande hjälp med färdiginbyggda installationshjälpmedel i NAV. Detta gör att konfiguration förenklas, är mer strukturerad och går snabbare att genomföra.
 • Dynamics 365 for Sales – Integrationen gör att man kan arbeta effektivare med affärsmöjligheter, försäljning, artikeltillgänglighet, valutor etc mellan de olika applikationerna. Integrationen möjliggör full synkronisering mellan data från Sales (tidigare kallad CRM) och NAV som är enkel att hantera och anpassa till verksamhetsprocesser.
 • Cortana Intelligence & AI – Analysverktyg är en nyhet som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar exempelvis importerade bilder i NAV. Attribut kan då identifieras och data kan fyllas på automatiskt i relevanta fält på kontakt- eller artikelkort. Exempelvis om en analys utförs på en bild av en person kan ålder eller kön föreslås. Samma analys kan göras på en artikel för att identifiera attribut, som typ av artikel eller färg.
 • Valbar bokföring – Nu går det att välja försäljning- och inköpsorder, fakturor och kreditnotor som ska bokföras manuellt genom att välja ut exempelvis ett önskat antal från listor och sedan bokföra.

Som synes rymmer Microsoft Dynamics NAV 2018 massor av godbitar som hjälper användaren till högre effektivitet, bättre produktivitet, ökat engagemang och större involvering. Om du är redo att ta steget över tröskeln står vi på Navet Affärssystem redo att hjälpa dig till bättre affärer med NAV 2018.

Välkommen till framtiden!

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics