Möt Per Hemström

Download as PDF

Publicerat 3 April, 2018

“Det ska vara enkelt att se hur verksamheten går och mår”

Per började som partner på Navet 2012 och har sedan dess jobbat fokuserat på att utveckla tjänsterna kring Business Intelligence, BI. Med en bakgrund från industrin, bl.a. Lindab och Emotron, och tjänstebranschen, bl.a. Capgemini, är BI en naturlig inriktning där verksamhetserfarenhet kombineras med kompetens att hämta data från informationssystem. Affärssystem är ofta bra på att stödja de operativa processerna i en verksamhet men dåliga på att presentera information. Det är här BI kommer in, för att sammanställa och presentera information från många källor på ett överskådligt sätt för beslutsfattande och analys. BI-systemen har utvecklats enormt de senaste 10 åren och har nu kommit med en alltmer attraktiv prisbild och ökade möjligheter till s.k. ”Self service” och mobilitet.

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom området faktabaserat beslutsfattande, inte minst med alla nya möjligheter i och med den ökande digitaliseringen, säger Per.

Efter 23 års familjeliv i Viken, med fru och två barn, och när barnen började flyga ur boet gick flytten till centrala Helsingborg. Fritiden ägnas gärna åt musik och motion eller med frun på sommarstället i Glimminge.

När andra i mogen ålder får återfall på att skaffa motorcykel fick Per istället ett återfall att ta tag i ett vilande musikutövande i form av att börja spela trombon igen. Sedan 10 år tillbaka är det fullt drag i Båstad Bjäre Musikkår och på senare tid även i blues/reggaeband.

Musik är ett stimulerande sätt att ägna tankarna åt något helt annat än vardagsbestyren och att träffa många fantastiska medmusikanter, säger Per.

Det fysiska välmåendet underhålles gärna i löpspåren i Pålsjö skog, ibland med målsättningen att ta sig runt en halvmara senare under året. Även de dagliga promenaderna i Slottsparken med gårdshunden Yrsa ger välbehövlig vardagsmotion.

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem