Möt Joakim Lindahl

Download as PDF

Publicerat 20 Februari, 2018

”Att vara en del i Navets unika kunskapsbank är fantastiskt. Ytterst få företag i Sverige har liknande sammansättning av specialister inom olika kompetensområden som Navet och den utvecklas för varje dag. ”

Sedan 2015 är Joakim anställd på Navet och är idag partner och ansvarig för affärsområdet Navet Corporate finance.

Efter studier till byggnadsingenjör på LTH i Helsingborg påbörjade Joakim 1999 sin karriär på NCC som trainee. Ett antal år och tjänster senare blev Joakim en av de yngsta avdelningscheferna på NCC när han tog över Avdelning Helsingborg/Halmstad 2011. De sista åren på NCC var det stort fokus på förändringsledarskap och att möta ett stort generationsskifte i byggbranschen.

Navets bredd och djupa förankring i det nordvästskånska näringslivet lockade över Joakim som konsult under början av 2015.

”Steget från entreprenadbranschen till affärskonsult inom Navet Corporate finance är mindre än vad man kan tro, merparten av kunder och kollegorna i branschen är samma.”

Joakim bor i Rydebäck, med fru och två barn. På fritiden är Joakim engagerad i sina barns fritidsaktiviteter, bland annat Fortuna FF:s P08-lag, där sonen är aktiv. Joakim är även aktiv i välgörenhetsprojektet Team Rynkeby – God Morgon. Ett projekt som samlar in pengar till förmån för Barncancerfonden och avslutas med en cykeltur till Paris under juni/juli varje år. God mat och dryck är även ett intresse som gärna kombineras tillsammans med aktiva semestrar till snö och sol.

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem