Möt Gunilla Månsson

Download as PDF

Publicerat 2 Oktober, 2017

”Det är inspirerande och spännande att stödja företag i deras utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning, de ekonomiska processerna och rutinerna så de når sina verksamhetsmål.”

Sedan augusti 2015 är Gunilla partner på Navet inom affärsområdet Navet Ekonomistyrning och tillika affärsområdeschef.

Efter civilekonomexamen vid Växjö Högskola började karriären på Skatteverket som skatterevisor mot stora och mellanstora företag. Efter fem år valde Gunilla att ta steget ut i det privata näringslivet och har där arbetat som redovisningsekonom/controller.

År 2001 började Gunilla på Gullbergs Kontorscenter AB (nuvarande Ocay) som ekonomichef/personalansvarig och en del av ledningsgruppen. Under 12 år var hon delaktig i den framgångsrika tillväxtresa som företaget gjorde. Bolaget gick från en omsättning på 70 mkr på ca 60 anställda med arbetsställen på fyra orter till en omsättning på drygt 500 mkr och ca 220 anställda och med 22 arbetsplatser. Gunilla var även projektledare och ansvarig för såväl implementering av kvalitets- och miljösystemet enligt ISO som implementering av ett nytt affärssystem, Navision.

År 2013 arbetade Gunilla på Friends Arena i Stockholm med syfte att bygga upp ekonomiavdelningen innefattande de ekonomiska processerna och rutinerna. I samband med detta började tankarna på rollen som konsult att locka och i augusti 2015 så började Gunilla på Navet.

Stor del av fritiden lägger Gunilla på hus & trädgård och sina hundar. Som avkoppling tar hon gärna fram en bok, tittar på film eller arbetar med hantverk och skapande i stort som smått. Familj och vänner ger mycket energi i vardagen tillika en resa till när & fjärran så snart tillfälle ges

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem