Få full koll på 3:12 regelverket

Download as PDF

Publicerat 12 November, 2019

Det är viktigt att ta ut rätt ersättning ur ett fåmansföretag. Förutom att erhålla lön kan även utdelning regleras till ägarna. En viss del av utdelningen från det egna bolaget kan tas ut med låg beskattning (20%) – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32-57% (beroende på inkomstnivå). Hur mycket utdelning som kan tas i lågbeskattad utdelning från det egna bolaget bestäms av de sk 3:12-reglerna. Dock är det viktigt att tänka på att få den mest optimala mixen mellan lön och utdelningen för att få den mest fördelaktiga lösningen privatekonomiskt. Här guidar NAVET Ekonomistyrning dig genom reglerna kring 3:12.

Utdelning eller lön?
Utdelning till låg beskattning kan erhållas enligt förenklingsregeln eller så kan reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln) användas. Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns fördelar med att erhålla ersättning från bolaget i form av lön i första hand. Detta då det finns en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag som kan förloras jämfört med lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som bör tas i beaktande för inkomster under 2019 är:

  • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 519 708 kr
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 372 000 kr
  • Föräldrapenning (baseras på SGI) 465 000 kr

Om lön erhålls upp till ca 520 000 kr uppnås maximal PGI, SGI och föräldrapenning. Detta innebär att maximal avsättning till pension uppnås. Men även rätten till maximal ersättning från Försäkringskassan i händelse av sjukdom eller vid föräldraledighet.

Utdelning 2020?
Utdelning enligt förenklingsregeln kan i princip alltid erhållas och det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelar vid ingången av år 2020 innebär det att lågbeskattad utdelning kan erhållas upp till 177 100 kr. Observera att om kvalificerade andelar ägs i flera bolag får denna regel endast användas i ett av dem.

Om högre utdelning (till låg beskattning) önskas krävs en viss lönenivå under 2019. Och detta kan innebära att justering av val behöver göras under året fram till årsskiftet. Självklart krävs det ju också att bolaget har likviditet att lämna utdelning under 2020 och att beräkning görs på detta så att inte lön regleras ”i onödan”.

Lönebaserad utdelning
Den som är ensam anställd i bolaget måste reglera en lön på minst 406 737 kr under 2019 för att få del av lönebaserad utdelning under 2020. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 203 368 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger ett lite större utdelningsutrymme. Det bör också nämnas att för att få använda sig av reglerna om lönebaserad utdelning måste också minst 4 % av andelarna i företaget ägas.

Öka lönebaserad utdelning
För att öka den kontanta lönen kan t ex bilförmån bytas ut mot en höjd kontant lön och i stället göra ett nettolöneavdrag. Sådan, så kallad omvänd löneväxling, som görs i syfte att öka löneunderlaget kan göras för alla skattepliktiga förmåner. Ifall valet blir att inte ta utdelning sparas utdelningsutrymmet till kommande år.

Vill du veta mer om hur NAVET Ekonomistyrning kan hjälpa till vid ekonomiuppdrag? Tveka inte att höra av dig.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics