Expense Management – löser strul kring utlägg

Download as PDF

Publicerat 11 April, 2019

Suck! Ännu en hög kvitton att nysta upp. Att hantera utlägg manuellt är inte sällan en tidskrävande, tråkig och felbenägen process. Det är inte ovanligt att underlag och kvitton försvinner eller lämnas in alldeles för sent till ekonomiavdelningen. Det är inte heller ovanligt att underlaget saknar relevant information, som exempelvis namngivna deltagare vid en representation. Tar man hänsyn till tiden det kan ta att ”driva in” korrekta underlag och att göra manuella justeringar blir processen kostsam. Märkligt nog har detta manuella arbete blivit rutin hos många företag. Det kanske inte ens är något man reflekterar över eftersom man alltid har arbetat så. Vårt tips är enkelt. Sluta!

Continia Expense Mangement är ett system som kan lösa upplägget kring utlägg smart och enkelt. Det är en helt integrerad Add-on till NAV och Business Central. Här presenteras några av programmets fördelar:

  • Ingen manuell hantering av varken själva utlägget eller underlag och kvitton
  • Enkel hantering av utlägg för användaren genom en App
  • Snabbare utbetalning vid egna utlägg
  • Bättre kontroll och översikt av alla utlägg för både användaren och ekonomiavdelning
  • Rätt bokföring med standard NAV
  • Robust attestflöde i NAV
  • Integration för automatiska utläggstransaktioner för företagskort

Expense Management är väldigt enkel att komma igång med och ger många fördelar för både ekonomiavdelningen och användaren. Med några klick kan man skapa ett utlägg och bifoga underlag eller kvitto. Användaren har hela tiden kontroll på vilka utlägg som ekonomiavdelningen eventuellt behöver hantera och vilka som är ute på attest eller redan är godkända. Det är också enkelt att, utan utveckling, anpassa appen och exempelvis bestämma vilka fält som ska visas för användaren eller vilka typer av utlägg som ska vara tillgängliga.

En av styrkorna är att Expense Management är helintegrerat i NAV, vilket innebär att användaren jobbar i ett och samma system som de redan är vana vid. En annan fördel är att bokföringen sker direkt i NAV, och inte genom någon integration, vilket också innebär korrekta transaktioner i huvudboken. Det är värt att notera att rent tekniskt så följer objekten med vid en installation av Document Capture, vilket innebär att om man redan har Document Capture installerat så krävs det endast en konfiguration för att komma igång.

Vill du också göra livet enklare med Expense Management? Tveka inte att höra av dig till Navet Affärssystem.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics