Exklusivt partnerskap ger Navet nytt unikt affärsområde

Download as PDF

Publicerat 5 Juni, 2019

Navets dotterbolag Industrifakta blir NAVET Analytics och lanserar unik analysplattform med AI och Digital Etnografi*. Genom att bli Navets fjärde affärsområde förstärks förmågan att leverera ledande konjunkturrapporter och omvärldsanalyser. Med en unik teknikplattform, byggd på AI, Big Data och Digital Etnografi, skapas helt nya möjligheter inom analyser och rapporter, för Bättre affärer.

NAVETS SATSNING ger affärsområdet NAVET Analytics avancerade möjligheter att skapa djupa insikter om relevanta branscher, samhälle och omvärld. Med lanseringen av den nya teknikplattformen och metodiken Digital Etnografi skapas banbrytande analysförmåga, med fokus på att hjälpa företag fatta rätt beslut. Genom ett exklusivt partnerskap med AI-företaget Quilt.ai är NAVET Analytics ensamma i Norden om att använda en kombination av avancerad AI-motor, Big data och etnografisk analyskompetens.

– Vi får unik data och insikt om samhällstrender, konsumentbeteenden och värderingar på basis av all digital kommunikation som sker i form av text, bild och film. Detta ger oss i realiteten en fokusgrupp i realtid och utan begränsningar. För oss är det ett naturligt steg i vår utveckling, där vi adderar ytterligare verktyg och parametrar för att hjälpa våra kunder med ännu bättre marknadsförståelse för att på så sätt skapa bättre affärer, säger Alexander Alvén Partner och CEO för NAVET Analytics AB.

TILLSAMMANS MED NAVETS övriga affärsområden, NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning och NAVET Affärssystem, ger NAVET Analytics unika kunskap och långa erfarenhet värdefulla synergier. Sammantaget erbjuds en bred och sammanhängande tjänsteportfölj.

– Som ett led i utvecklingen och för att förtydliga Industrifaktas del av Navet-koncernen ändrar vi from 12 juni 2019 firma och NAVET Analytics bildar det fjärde affärsområdet. Kunderna möter samma team som tidigare, med samma engagemang, erfarenhet och kunskap, men nu med fler verktyg, möjligheter och starkare resurser för att analysera omvärlden i nya dimensioner. Tillsammans bildar vi ett ännu starkare Navet, säger Göran Hellström, Partner och CEO för Navet AB.

I MER ÄN 40 ÅR har Industrifakta försett marknaden med konjunkturrapporter och omvärldsanalys med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden. 2011 förvärvade Navet Industrifakta och nu blir Industrifakta en ännu tydligare del av Navet under affärsområdet NAVET Analytics.

För mer information om AI-företaget Quilt.ai besök www.quilt.ai

Digital Etnografi* är en vetenskaplig metod som studerar sociala och kulturella sammanhang i digitaliserade medier, exempelvis hemsidor, nyhetssajter, bloggar, appar, forum, film och sociala medier etc.

För mer information:
Göran Hellström, mobil 070-662 86 79
Alexander Alvén, mobil 073-520 95 00

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics