Ett lyckat generationsskifte

Download as PDF

Publicerat 22 Mars, 2017

När ett företag ska lämnas över från en generation till nästa uppstår en mängd olika funderingar. För att lyckas med skiftet måste man ha rätt kunskap om företaget idag innan man kan ta ut riktlinjerna inför framtiden.

JKAB Arkitekter AB är ett Helsingborgsbaserat arkitektbolag som arbetar med uppdragsgivare över hela Sverige. Företagets arkitekter och byggingenjörer har jobbat upp ett gediget varumärke inom bl.a. industrifastigheter för logistik- och livsmedelsproduktion och bostäder. Basen i erbjudandet är att skapa en estetisk och funktionell arkitektur som är ekonomisk hållbar.

År 2011 stod JKAB inför ett generationsskifte – grundaren Lars Jongård var redo att lämna över till sina barn, Magnus och Ulrika Jongård. De två viktigaste frågeställningarna som kom upp var hur generationsskiftet mer precist skulle gå till och vilken strategi företaget skulle ha framöver. I ett familjeföretag är det lätt att bli hemmablind vilket gör det svårt att ifrågasätta och utmana på rätt sätt.

Tillsammans med Navet togs en ny affärsplan fram. Efter ett digert analysarbete riktades fokus mot nya affärsmöjligheter och verksamhetsstyrning. Från ett fåtal stora kunder och delvis bristande internt ifrågasättande växte en affärsplan fram med en ändrad och tydlig färdriktning. Det fanns ett stort behov av att stärka företaget inifrån. Nya strukturer och roller utvecklades och sårbarheten minskade genom att man satsade på att ha fler uppdragsgivare och större långsiktighet.

Inledningsvis skedde ett nära samarbete mellan specialisterna inom Navet Corporate finance och JKAB i syfte att få alla pusselbitar på plats. Navets specialister kunde ifrågasätta, ge kvalificerad rådgivning och stötta i utvecklingen. Resultatet blev en riktigt vass affärsplan, en plan som företaget kunde följa i sin strategiska expansion för att bli ett ännu starkare bolag i framtiden.

Samarbetet med Navet har fortsatt och idag samarbetar JKAB även med Navet Ekonomistyrning som stöder verksamhetsutvecklingen och ekonomistyrningen.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics