Direct Healthcare Group (DHG) har förvärvat Gate Rehab Development AB (Gate)

Download as PDF

Publicerat 3 Mars, 2020

Gate utvecklar och säljer högkvalitativa hjälpmedel i Sverige och i stora delar av världen. Navet agerade rådgivare till Gate genom hela transaktionen.

Gate bildades 2004 med en affärsidé om att utveckla nya hjälpmedelsprodukter inom förflyttning (mobility) och hygien. Bolaget är ett svenskt hjälpmedelsföretag med en lång tradition av forskning och produktutveckling. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter såsom gåbord och hygienstolar – samtliga med innovativ design och nya lösningar. Bolaget är återförsäljare av hjälpmedel från några av världens ledande tillverkare. Gates egna produkter har en dominerande plats på den skandinaviska marknaden, produktserien är heltäckande och är upphandlade hos samtliga Landsting, hjälpmedelscentraler samt kommuner i Sverige.

”Vi är glada över att välkomna detta nästa steg i tillväxt för Gate. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta leverera den höga kvaliteten på produkter och service som våra kunder har förväntat sig av Gate, men nu med tillägg av ökad effektivitet och en utökad portfölj” säger Johan Gladh, VD på Gate.

DHG är en ledande leverantör av intelligent tryckvårdsledning, specialiserade sittlösningar och hyrutrustning för vård av patienter med större storlek. DHG har huvudkontor och tillverkning i Caerphilly, UK. Företaget grundades 2009 och arbetar med vårdleverantörer i över 20 länder i hela Europa och internationellt. DHG ingår i ArchiMed, som är ett oberoende Investmentbolag specialiserat inom hälsovårdsindustrin. Bolaget verkar som en strategisk och finansiell partner för europeiska och nordamerikanska företag inom Biopharma, Medtech, Diagnostics, Life Sciences, Healthcare IT, Consumer Health, Public Safety och Care Services.

”Navet inledde kundrelationen med Gate 2018 med syfte att förbereda en succession och en djupgående analysfas inleddes. Navet har ansvarat för hela transaktionsprocessen vilket inneburit att vi kunnat lägga vårt fokus på vad som är väsentligt för den operativa verksamheten och framförallt inte säljprocessen” avslutar Johan Gladh.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics