Digitalisera affärsplanearbetet och säkerställ genomförandet av företagets strategier

Download as PDF

Publicerat 8 Maj, 2017

Studier visar att antalet affärsplaner som ligger i byrålådorna är betydande. Sannolikheten för att man lyckas följa upp och styra utifrån fastlagda nyckeltal och mål är därigenom mycket lågt.

De företag som lyckas kommunicera sin strategi till medarbetarna och kopplar samman sin budget med strategin är tydliga vinnare. För detta krävs oftast, åtminstone i lite större företag, ett systemstöd.

Navets specialister har i många år arbetat med affärsplanearbete och strategisk rådgivning och även i de mest framgångsrika uppdragen har det emellanåt varit en utmaning för våra kunder att hela tiden hålla nyckeltalen och målen aktuella i vardagen. Det har saknats ett verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter. Nyckeln ligger till stor del i att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – men minst lika mycket i att beslutsfattare och medarbetare har förmågan att prioritera och styra mot uppsatta mål.

Genom Navets nyligen ingångna strategiska samarbete med Hypergene kan vi digitalisera affärsplanearbetet redan från start. När affärsplanen är klar är också systemstödet klart och företaget får omedelbart full kraft i sin verksamhetsstyrningsprocess.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics