Det finns en BI lösning för alla!

Download as PDF

Publicerat 28 September, 2017

BI eller beslutstöd är ingen ny hype, dock har användarna de senaste åren blivit betydligt mer intresserade av BI och dess funktionalitet. Att ta rätt beslut utifrån den informationen man har kan vara en fråga om överlevnad för ett företag i denna konkurrenskraftiga värld. Vad är då BI? Vilka tydliga signaler finns det när man skulle behöva ett BI-system?

BI står för Business Intelligence. Kortfattat så tar man mängder med data från något eller några datasystem genom schemaläggning som körs automatiskt dagligen. Dessa data omvandlas och visualiseras därefter så att de blir begripliga för användarna.

De flesta känner igen sig i Excel träsket. Det är ett ganska vanligt fenomen där man inte vet vilken data som är vilken och att den inte alltid stämmer överens med kollegans fil. Stora Excel filer som man knappt vågar ändra, mängder med Excel filer som är sammanfogade till en stor m.m.

Idag finns det emellertid andra alternativ till Excel om man ska ta in mycket data och göra analyser. Microsoft har sitt Self Service Power BI som är en påbyggnad av just Excel. Man har valt att ta delar av Excel och bygga ett nytt BI-system som har tagit BI marknaden med storm de senaste åren. Enligt Gartner för något år sedan så höll Microsoft på att tappa sin position. Nu ligger Microsoft återigen bland de 3 största BI-leverantörerna bland Tableau och Qlik.

Fördelarna är många fler än att kvalitetssäkra sin data till användarna eller slippa hamna i Excel träsket. Det finns pengar att tjäna på att ha ett BI-system också. Enligt Gartner kan ett företag i snitt öka sin omsättning med 6% genom att fatta rätt beslut utifrån sin data.

Några uppenbara fördelar med ett BI-system:

Ger värdefull inblick i din kunds beteende

 • Kunna effektivt se när, vad och hur kunden köper sina tjänster / produkter.

Eliminerar risken för gissningar

 • Istället för att gissa och tro så kan man ta fram ”what if” scenarier som kan göra det betydligt enklare att fatta vissa beslut.

Ger snabbare svar på dina företagsrelaterade frågor

 • När man ställer frågor mot en stor databas så kan det ta tid och det är sällan bara en fråga man vill ställa I ett BI verktyg har man effektiviserat datamodellen så responstiden är en bråkdel av vad den hade varit mot affärssystemets databas.

Ger förmågan att effektivisera verksamheten

 • Möjligt att göra en detaljerad inblick i din prestation. Man kan enkelt identifiera de områden som behöver ändras för att effektivisera verksamheten.

Utvecklar effektivitet

 • Få medarbetarna mer involverade i deras respektive område.

Uppvisar företagets verkliga kostnader inom respektive avdelning

 • Se enkelt möjligheten att göra förändringar i de olika avdelningar för att komma till större insikt om var man kan bli mer lönsamma.

Producerar rapporter som uppdateras automatiskt

 • Ta fram värden till rapporter för t.ex. Skatteverket.

 Hur vet man då när det är dags att skaffa en BI lösning?

5 vanliga signaler som kan tyda på att just ditt företag skall etablera ett BI-system.

 • Mycket data, men ingen relevant information
 • När Excel är det viktigaste verktyget i ditt företag
 • När man behöver gå till IT-avdelningen för att få en daglig rapport
 • När KPI: er ska tas fram regelbundet
 • Många datakällor ska samköra i rapporterna och konsolidering av många bolag
 • När alla inte har samma sanning vid en diskussion eller ett möte
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics