Den 28 november släpps årets rapport om södra Sveriges näringsliv – Sydsverige Live!

Download as PDF

Publicerat 7 November, 2019

Den 28 november 2019 släpps för tredje året i rad rapporten som analyserar södra Sveriges och Hallands näringsliv, Sydsverige Live. Rapporten ger både överblick och insikt i utvecklingen i regionens 64 kommuner och ska fungera som beslutsunderlag. Bakom rapporten Sydsverige Live står Sydsvenska industri- och handelskammaren, Navet och sex länsförsäkringsbolag.

Likt tidigare år bygger rapporten Sydsverige Live på en kombination av ekonomisk analys, officiell statistik och intervjuer med näringslivets beslutsfattare. Fokus ligger på kompetensförsörjning, talangutveckling, regionens attraktionskraft, samverkan och 10-10-10-företag: företag som funnits i högst tio år, når en omsättning på minst tio miljoner och har minst tio anställda.

Vårt fokus på 10-10-10-företag, där vi tittar på i vilken utsträckning företag överlever och växer sig stora, är fortsatt aktuellt. I årets rapport gör vi en djupdykning i ämnet, säger Magnus Johansson, projektledare på NAVET Analytics.

Utöver de 150 intervjuer med olika företagsledare som alltid genomförs har årets rapport utökats med underlag från rundabordssamtal på sex orter i Sydsvenska industri- och handelskammarens verksamhetsområde.

Tillvägagångssättet infördes i år för att komma ännu närmare den regionala utvecklingen för mindre företag i södra Sveriges olika delar, säger Susanne Bäsk, vd på Länsförsäkringar Skåne.

I årets Sydsverige Live rapport redovisas likt tidigare år Sydsveriges tillväxt som helhet, men också trender av större vikt lyfts in i underlaget. Bland annat lyfts miljö och hållbarhet utifrån Agenda 2030 med fokus på hur företag i södra Sverige och Halland arbetar mot målen i det vardagliga arbetet.

Innovation och samverkan är ett annat ämne som belyst i större utsträckning i årets rapport, då samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin, är en avgörande framgångsfaktor för att bygga en starkare region, säger Alexander Alvén, vd på NAVET Analytics.

Presentationer av materialet den 28 november 2019: 
Sydsverige Live presenteras på Bättre affärer-dagen och kommenteras i ett panelsamtal. På scen analyseras den dagsfärska rapporten av en namnkunnig panel bestående av Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne, Charlotte Lorentz Hjort, vd Krinova Incubator & Science Park och Niklas Andersson, grundare och styrelseordförande We are tomorrow.
Mer information om presentationen: www.battreaffarerdagen.se

Sydsverige Live presenteras, kommenteras och analyseras även på Sydsvenska industri- och handelskammarens höstmöte samma dag.
Mer information om presentationen: www.handelskammaren.com

Från den 28 november hittar du rapporten Sydsverige Live för nerladdning på:
www.navet.se/
www.handelskammaren.com/
www.lansforsakringar.se/skane/privat/

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, Projektledare på NAVET Analytics
Tel: 076- 817 18 18
mail: magnus.johansson@navet.se

 

 

 

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics