Bättre affärer-dagen 2018

Download as PDF

Publicerat 11 Juli, 2018

Ekonomi och marknader rör sig allt snabbare. Produktionsmöjligheter och konkurrens kan förändras över en natt. Ska man försöka förutse? Härma andra och haka på? Stå kvar och hoppas på det bästa? Under Bättre affärer-dagen 2018 sätter vi fokus på företagande i förändring och tar sikte på att svara på hur, var, när och vad det kan leda till.

BOKA HÖSTENS MEST KREATIVA EFTERMIDDAG
Boka redan nu in den 7 november! Då är vi tillbaka med Bättre affärer-dagen på Malmö Live. Som alltid är det intressanta talare och i år har vi en minst lika spännande uppställning.

Temat för i år är:
Framtidens företagande i Öresundsregionen

Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd

På talarlistan hittar du mångfacetterade personer som var och en har en intressant berättelse om hur konstant förändring påverkar oss alla:

Anna Kinberg Batra, Fd Partiledare för Moderaterna och Leader-in-residence, Handelshögskolan i Stockholm
Sara Wittbom, User Experience Manager, IKEA Sverige
Henrik Mitelman, Ekonomikrönikör
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive, Svenska Handelsbanken AB

Fler spännande talare tillkommer.

Moderator är Jan Wifstrand, Rapidus

Så markera onsdag 7 november redan idag.
Vi utlovar en riktigt innovativ och kreativ eftermiddag som börjar med gemensam lunch.

Läs mer och anmäl dig på evenemangets hemsida: www.battreaffarerdagen.se

Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem