Anrika Höganäs Verkstad får nya ägare

Download as PDF

Publicerat 4 Februari, 2019

NPO Industrier AB har förvärvat 95,1% av Höganäs Verkstads AB. Navet AB agerade rådgivare till säljarna av Höganäs Verkstad genom hela transaktionen.

Höganäs Verkstad grundas redan 1893 med syfte att klara de tekniska utmaningarna inom det mångfacetterade Höganäs AB. Höganäs Verkstad är idag en komplett komponenttillverkare och servicepartner gentemot industrin. Bolaget erbjuder en bred maskinverkstad med svarvning, fräsning och arborrning samt en gedigen plåt- och svetsverkstad med två moderna robotar. Bolaget erbjuder också en servicegrupp för industriunderhåll, installation och platsrelaterade byggen samt transportbandsservice.

Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt med undantag från KI Maskinverkstad i Landskrona som förvärvades genom en inkråmsaffär under 2018. Efter förvärvet kommer bolaget leva vidare i samma anda som tidigare, fortsatt med Dag Richardsson som VD.

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag med Niclas Pedersen i ledning. Bolaget har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som långsiktigt kan vidareutvecklas i dess ägo, där Höganäs Verkstad är en plattforminvestering.

Navet inledde kundrelationen med Höganäs Verkstad med syfte att förbereda ett ägarskifte och en djupgående analysfas inleddes och köparekategorierna värderades. Kvarstår gör Höganäs AB som ägare av 4,9% av aktierna.

– Under våra fem år som huvudägare har det hänt väldigt mycket och företaget har växt enligt den strategi som vi fastlade när vi förvärvade bolaget.  Jag kommer kvarstå i styrelsen för Höganäs Verkstad för att därigenom hjälpa till att säkra kontinuiteten tillsammans med de nya ägarna, säger Ola Jönsson en av säljarna av Höganäs Verkstad.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics