Affärssystemet i molnet

Download as PDF

Publicerat 13 Juni, 2017

Microsofts stora satsning på molnlösningar inom affärssystem och säljstöd heter Dynamics 365. Detta är en renodlad molnbaserad lösning, en så kallad SaaS (Software-as-a-Service). Licensieringen kommer att vara av typen prenumeration där man betalar en fast månadskostnad som bygger på antal och typ av användare. Det finns två typer av användare, fullständig och gruppmedlem (från engelskan ”Team Member”). Denna produkt kommer huvudsakligen att delas in i två varianter, där den ena i dagsläget heter ”Dynamics 365 for Financials” och är ämnad till små och medelstora bolag, och bygger, i grunden, rent tekniskt på Dynamics NAV.

Dynamics 365 for Financials innehåller huvudsakligen funktioner för ekonomihantering och orderbearbetning som exempelvis:

 • Bokföring
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Inköps- och försäljningsorder
 • Fakturahantering
 • Enklare lagerhantering
 • Prishantering

Denna produkt är under ständig utveckling och Microsoft planerar att släppa fler funktioner för bla.:

 • Försäljning
 • Inköp
 • Kundservice
 • Marknadsföring
 • Lagerhantering
 • Produktion

Tanken är alltså att Dynamics 365 ska vara ett komplett molnbaserat affärssystem.

I dagsläget är produkten tillgänglig i USA, Canada och Tyskland. Dynamics 365 kommer att rullas ut till fler länder under året.

Extensions

Förutom att Dynamics 365 är en renodlad molnlösning är en stor skillnad jämfört med NAV att anpassning eller utökning av systemet görs via det som Microsoft kallar för ”Extensions” som kan laddas ned som appar från Microsofts AppSource.

Extensions är ett annorlunda sätt att bygga anpassningar på och utöka funktionalitet i jämförelse med hur det vanligtvis görs för NAV idag. Tekniken är under ständig utveckling och finns även tillgänglig för NAV. I jämförelse med anpassningar i NAV är Extensions ett mer modulärt sätt att bygga på vilket innebär att det ska vara lättare att byta ut en anpassning mot en annan. Detta ska även underlätta vid tex. uppgraderingar då tanken är att NAV kan uppgraderas i sitt standardformat och sedan kan Extensions kopplas på.

Microsoft arbetar väldigt mycket med nya funktioner för Extensions och har nyligen släppt stöd för utveckling av Extensions i sitt moderna verktyg Visual Studio Code. För utvecklare innebär detta ett väldigt modernt sätt att arbeta på i jämförelse med dagens utvecklingsmiljö.

Utvecklingen av Dynamics 365 går framåt snabbt och Microsoft lägger mycket kraft på att introducera nya funktioner kontinuerligt. Navet Affärssystem kommer självklart att följa utvecklingen och vi väntar ivrigt på att få testa den svenska versionen!

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics