AB Höganäshem säljer till SBB i Höganäs

Download as PDF

Publicerat 27 Mars, 2019

Navet AB har agerat rådgivare till kommunala bostadsbolaget AB Höganäshem när man avyttrar 12 bostadshus om ca 9000 kvm i centrala Höganäs till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Fastigheterna Olympia 14 och 15, byggda 1966-1967, består av dels sju tvåvånings loftgångshus och dels fem trevåningshus. Totalt 122 lägenheter

-Intresset för objektet var mycket stort och värdet i affären tangerar en ny nivå i Höganäs. Med ett begränsat utbud är det lätt att förstå att välbelägna bostadsfastigheter i  tillväxtkommuner fortsatt är mycket attraktiva på marknaden, säger Marcus Crona, Partner på Navet AB.

Höganäs Kommun är en av Sveriges mest attraktiva kommuner och brukar finnas i toppen i samband med undersökningar om var det är bäst att bo. Dessutom har kommunen ett välmående näringsliv och företagarklimatet är bland det bästa i Sverige. Höganäs kommun kom på tredje plats i Sverige i 2018-årskommunranking av Företagsklimat gjord av Svenskt Näringsliv.

-Efter noggrann utvärdering, där krav på förvaltningskvalitet och bostadssocialt ansvarstagande beaktats, har vi nu tecknat kontrakt med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Vi är övertygade om att SBB kommer äga och förvalta Olympia på samma förtjänstfulla sätt som Höganäshem har gjort, säger Jesper Månsson, Höganäshems VD.

-SBB fortsätter sin satsning på tillväxtkommuner och ser fram emot att tillsammans med Höganäshem och Höganäs kommun satsa på det bostadssociala arbetet. Genom att i samband med tillträdet sälja en kommersiell fastighet fortsätter SBB sin resa att skapa nordens starkaste aktör för samhällsfastigheter med fokus på social infrastruktur, säger Ilija Batljan, SBBs VD.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics