News arkiv - Navet AB

Navet rådgivare vid avyttring av bostadsmark i Lund

Download as PDF

Publicerat 29 Januari, 2020

Navet har varit rådgivare till Tunisborg AB vid försäljningen av bostadsmark för utveckling av ca 25 000 kvm bostäder.

Nöbbelöv, i norra Lund, där byggrätterna är belägna är med sin...

» Visa hela artikeln

Anna Mildner utses till affärsområdeschef för NAVET Corporate finance

Download as PDF

Publicerat 16 Januari, 2020

Anna Mildner har utsetts till affärsområdeschef för Navets affärsområde Corporate finance. I affärsområdet ingår Navets specialister inom bolags- och fastighetstransaktion, strategisk...

» Visa hela artikeln

Hur effektivt arbetar du med bolagets rörelsekapital

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

Rörelsekapital är det kapital ett bolag behöver för att finansiera den löpande verksamheten. Ett bolags förmåga att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och samtidigt hålla effektiva nivåer...

» Visa hela artikeln

Julgåvor och julfester– Vilka skatteregler gäller?

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

Det är julfesternas och julgåvornas tid! Något som såklart många ser fram emot, men vad gäller egentligen kring gåvor och fester både för anställda och kunder? Det ska NAVET Ekonomistyrning...

» Visa hela artikeln

Tiden för stora versionsuppgraderingsprojekt är snart ett minne blott!

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

Hur reagerar du när du tänker på versionsuppgraderingsprojekt av ditt eget affärssystem? Entusiasm och glädje eller obehagskänsla och stress? Det senare är nog dessvärre det mest förekommande...

» Visa hela artikeln

Sydsveriges Näringsliv– Hur ligger det till egentligen?

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

Sydsverige Live är en regional analys utifrån näringslivets perspektiv. Precis som tidigare år är rapporten baserad på statistik och intervjuer med 150 företagsledare i Sydsverige, men nytt...

» Visa hela artikeln

Möt Gustaf Ahl, Associate på NAVET Corporate finance

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2019

“Jag drivs av spännande möten, utveckling och att ständigt arbeta för bättre affärer”

Gustaf avslutade sin studier år 2016 med en Civilekonomexamen inom finansiell ekonomi samt en...

» Visa hela artikeln

Navet agerade rådgivare till AB Ängelholmshem vid försäljning av bostadsfastighet

Download as PDF

Publicerat 9 December, 2019

NAVET Corporate finance agerade rådgivare till AB Ängelholmshem vid deras försäljning av en bostadsfastighet i Hjärnarp med 45 lägenheter och två gruppboende. Byggnaderna är uppförda år 1982...

» Visa hela artikeln

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics