Bevakningar

NAVET Analytics har lång erfarenhet av bevakningstjänster inom olika sektorer. Vi skräddarsyr och sätter samman relevant information på det sätt som passar dig, så som via en rapport eller dashboard online. Bevakningar ger dig tidiga indikationer på marknadsutvecklingen så att du kan vidta åtgärder i tid och styra din verksamhet åt rätt håll.

Flera uppdragsgivare bjuder in NAVET Analytics till seminarier och workshops för att få en personlig presentation av innehållet i våra rapporter och undersökningar. Det brukar bli intressanta och givande diskussioner som främjar det fortsatta arbetet. Vi kan även skräddarsy en föreläsning för din specifika verksamhet eller bransch. NAVET Analytics deltar regelbundet på branschmässor, konferenser och i andra utvecklingsforum. Vi anlitas också av fackpress för att kommentera konjunkturen samt skriva artiklar om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden.

Vår konjunkturrapport inom bygg- och fastighetssektorn, Marknadstrender Bygg, baseras på ett stort antal statistiska källor, personliga intervjuer samt information från expertpaneler med fastighetsägare, konsulter och installatörer. Den innehåller bland annat utfall och prognoser för husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor. Du får också en sammanfattande bildserie som underlättar presentationer vid dina marknads- och ledningsgruppsmöten. Rapporten publiceras kvartalsvis och kan beställas på Norden-, riks- samt länsnivå. Den används med fördel som underlag till strategiska affärsbeslut och vid budgetarbete.

För dig som vill ha en snabb marknadsöversikt inom bygg- och fastighetssektorn rekommenderas månadsbrevet, Marknadssignaler och prognoser. Det visar utvecklingen inom makroekonomi, byggsektor och fastighetsmarknad. Dessutom får du indexdiagram med bygglov för bostäder och lokaler, fastighetspriser, räntor, arbetslöshet med mera. Ett smidigt sätt att hålla sig uppdaterad om de viktigaste förändringarna som påverkar efterfrågan och investeringar.

 

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics