Undersökningar

Har du frågor som söker svar? NAVET Analytics har genomfört ett stort antal kartläggningar och framtidsstudier som bland annat behandlar byggande, energianvändning, kompetensförsörjning och kommersiella fastigheter. Våra undersökningar baseras ofta på en kombination av statistiskt material och intervjuer med olika aktörer på marknaden. Vi är experter på att få fram relevant information som hjälper dig att fatta rätt beslut för bättre affärer.

NAVET Analytics anlitas till exempel för att ta fram underlag till strategisk planering eller vid köp av fastighetsbolag och större bestånd. Vi genomför kartläggningar som omfattar byggnadsbestånd, ägarstruktur, hyres- och prisutveckling, utbud, efterfrågan med mera på riks-, regional- eller kommunal nivå. Vi gör hyresgästundersökningar och kan hjälpa till att utvärdera olika boendekoncept genom intervjuer med potentiella hyresgäster. Vi kan även göra profiler för hela kommuner eller stadsdelar med hushållsstruktur, inkomster, bostadsbestånd etc.

Flera branschorganisationer använder NAVET Analytics för att göra medlemsundersökningar. Vi tar reda på vilka frågor och behov som är viktigast för medlemmarna samt hur väl de upplever att branschorganisationen bevakar deras intressen. Ibland gör vi en fördjupning kring kompetensförsörjning, vilket är en aktuell utmaning i många branscher. NAVET Analytics utför också mer omfattande framtidsstudier för att beskriva troliga utvecklingsscenarier i en bransch eller en geografisk region. Då tittar vi på faktorer som energi och miljö, teknikutveckling, infrastruktur, sysselsättning, demografi, digitalisering, urbanisering, utbildning etc. Många kunder använder resultat från våra undersökningar i sin externa kommunikation och i sitt opinionsbildande arbete.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics