Bevakningar

NAVET Analytics har lång erfarenhet av bevakningstjänster inom olika sektorer. Vi skräddarsyr och sätter samman relevant information på det sätt som passar dig, så som via en rapport eller dashboard online. Bevakningar ger dig tidiga indikationer på marknadsutvecklingen så att du kan vidta åtgärder i tid och styra din verksamhet åt rätt håll.

Flera uppdragsgivare bjuder in NAVET Analytics till seminarier och workshops för att få en personlig presentation av innehållet i våra rapporter och undersökningar. Det brukar bli intressanta och givande diskussioner som främjar det fortsatta arbetet. Vi kan även skräddarsy en föreläsning för din specifika verksamhet eller bransch. NAVET Analytics deltar regelbundet på branschmässor, konferenser och i andra utvecklingsforum. Vi anlitas också av fackpress för att kommentera konjunkturen samt skriva artiklar om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden.

Vår konjunkturrapport inom bygg- och fastighetssektorn, Marknadstrender Bygg, baseras på ett stort antal statistiska källor, personliga intervjuer samt information från expertpaneler med fastighetsägare, konsulter och installatörer. Den innehåller bland annat utfall och prognoser för husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor. Du får också en sammanfattande bildserie som underlättar presentationer vid dina marknads- och ledningsgruppsmöten. Rapporten publiceras kvartalsvis och kan beställas på Norden-, riks- samt länsnivå. Den används med fördel som underlag till strategiska affärsbeslut och vid budgetarbete.

För dig som vill ha en snabb marknadsöversikt inom bygg- och fastighetssektorn rekommenderas månadsbrevet, Marknadssignaler och prognoser. Det visar utvecklingen inom makroekonomi, byggsektor och fastighetsmarknad. Dessutom får du indexdiagram med bygglov för bostäder och lokaler, fastighetspriser, räntor, arbetslöshet med mera. Ett smidigt sätt att hålla sig uppdaterad om de viktigaste förändringarna som påverkar efterfrågan och investeringar.

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics