Analys

NAVET Analytics erbjuder allt från kompletta omvärldsanalyser och marknadsanalyser till utvärderingar av enskilda företag och projekt. I vårt analysarbete fokuserar vi ofta på behov, efterfrågan, underliggande drivkrafter, trender och andra tillväxtfaktorer. Utifrån resultaten formulerar vi konkreta råd och tydliga rekommendationer som hjälper dig att fatta rätt beslut i viktiga frågor.

Behöver du en tydlig analys av lokala tillväxtförutsättningar som underlag för fastighetsinvesteringar, bostadsbyggande, etableringar eller kommunal planering? Eller är du intresserad av att förstå hur ditt företag profilerar sig inom sin marknad, förstå nya målgrupper eller hur du ska stärka och förbättra din kommunikation?

NAVET Analytics har utvecklat en effektiv metodik för analyser och har både över 30 års erfarenhet av analys inom bygg- installations- och fastighetssektorn samtidigt som vi är partners med Quilt.ai. Ett AI-företag med över 80 genomförda leveranser med kunder världen över. Analysmodellen vi kan erbjuda är helt unik och kombinerar vår långa erfarenhet av olika typer av analys med en kraftfull AI-motor tillsammans med spetskompetens inom antropologi.

Vi är experter på analys oavsett bransch och oavsett utmaningar. Vår långa erfarenhet att analysera konjunkturen, bostadsmarknaden och undersöka faktorer som befolkningstillväxt, åldersstruktur, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, näringsstruktur, pendling och planerat bostadsbyggande gör att vi kan kombinera vårt nya AI-verktyg med statistiskt material.

Ska du sjösätta en ny affärsidé, lansera en ny produkt/tjänst eller införa ett nytt koncept? Vill du förstå något som påverkar din omvärld, förstå en ny kultur eller veta vad dina kunder associerar med ditt varumärke? Möjligheterna är oändliga, och exemplen många. Det är dags att börja tänka utanför boxen.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics