NAVET Analytics

Våra tjänster:

– Analys
– Bevakningar
– Rådgivning
– Undersökningar

 

Att veta är att kunna. Oavsett bransch och oavsett utmaningar hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer. Vi har lång erfarenhet av rådgivningsuppdrag som går direkt in i kunders strategiska beslutsunderlag. Vi besitter även en gedigen erfarenhet av undersökningar, analyser och bevakningar inom bygg-, installations- och fastighetssektorn. Tekniken och metodiken är väl beprövad men har nu spetsats med evolution inom AI – artificiell intelligens – och ger dig helt nya världsledande möjligheter, oavsett bransch, när det gäller att observera gruppers beteenden, attityd, tonalitet och avsikt – idag och imorgon.

 

En kunskapsevolution

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är enorma, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Vi samarbetar med QUILT.AI och kan erbjuda ett mycket kraftfullt alternativ till den traditionella researchen. Med egna utvecklare och djup kunskap inom antropologi förser vi er med det bästa av två världar, big data med AI och mänsklig tolkning. Du har aldrig haft större möjligheter att skaffa kunskap som leder till rätt beslut för bättre affärer.

I dagsläget har trender och beteenden vid 1,5 miljard konsumptionstillfällen i 500 städer i 70 länder tolkats. Vad söker människor efter, vad skriver de om, vilka nyheter är de intresserad av, hur interagerar de med företag och budskap de kommer i kontakt med, när och var någonstans? Vem påverkar vem, hur och varför? AI-motorn tolkar bilder, video, text samt sökord och förstår ironi, sarkasm och utryckssymboler – sammanvävt ger detta oss en djupare förståelse kring sammanhang och händelser vilket våra kunder agerar efter. Tekniken erbjuder oändligt mycket mer än de verktyg som scannar av sociala medier i dagsläget.

All information blir insamlad, tolkad och åskådliggjord på ett effektivt sätt. AI-komponenten låter oss göra tolkningar i flera dimensioner och vi kan följa associationer i flera led. Vi kan i realtid avgöra vad som är emotionellt viktigt, hur väl ett budskap når en viss målgrupp och hur ditt varumärke positioneras på marknaden. Tekniken gör dig också till en trendspanare av rang.

 

Besök Quilt.ais hemsida här: QUILT.AI

 

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här
Corporate Finance

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance
Ekonomistyrning

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics