NAVET Analytics

FRÅN AI FÖR DJUP MARKNADSSTATISTIK & AVANCERAD OMVÄRLDSANALYS TILL KVALIFICERAD STRATEGISK FRAMTIDSRÅDGIVNING

Att veta är att kunna. Oavsett bransch och oavsett utmaningar hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer. Vi har lång erfarenhet av rådgivningsuppdrag som går direkt in i kunders strategiska beslutsunderlag. Vi besitter även en gedigen erfarenhet av undersökningar, analyser och bevakningar inom bygg-, installations- och fastighetssektorn. Tekniken och metodiken är väl beprövad men har nu spetsats med evolution inom AI – artificiell intelligens – och ger dig helt nya världsledande möjligheter, oavsett bransch, när det gäller att observera gruppers beteenden, attityd, tonalitet och avsikt – idag och imorgon.

 

Våra tjänster:

Analys
Bevakningar
Rådgivning
Undersökningar

En kunskapsevolution

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är enorma, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Vi samarbetar med QUILT.AI och kan erbjuda ett mycket kraftfullt alternativ till den traditionella researchen. Med egna utvecklare och djup kunskap inom antropologi förser vi er med det bästa av två världar, big data med AI och mänsklig tolkning. Du har aldrig haft större möjligheter att skaffa kunskap som leder till rätt beslut för bättre affärer.

I dagsläget har trender och beteenden vid 1,5 miljard konsumtionstillfällen i 500 städer i 70 länder tolkats. Vad söker människor efter, vad skriver de om, vilka nyheter är de intresserad av, hur interagerar de med företag och budskap de kommer i kontakt med, när och var någonstans? Vem påverkar vem, hur och varför? AI-motorn tolkar bilder, video, text samt sökord och förstår ironi, sarkasm och utryckssymboler – sammanvävt ger detta oss en djupare förståelse kring sammanhang och händelser vilket våra kunder agerar efter. Tekniken erbjuder oändligt mycket mer än de verktyg som scannar av sociala medier i dagsläget.

All information blir insamlad, tolkad och åskådliggjord på ett effektivt sätt. AI-komponenten låter oss göra tolkningar i flera dimensioner och vi kan följa associationer i flera led. Vi kan i realtid avgöra vad som är emotionellt viktigt, hur väl ett budskap når en viss målgrupp och hur ditt varumärke positioneras på marknaden. Tekniken gör dig också till en trendspanare av rang.

 

Besök Quilt.ai hemsida här: QUILT.AI