Navet Ekonomistyrning

Våra tjänster inom Navet Ekonomistyrning omfattar:
– Ekonomi- och verksamhetsstyrning
– Finansiell Due diligence
– Kvalificerad redovisning och rapportering
– IFRS

Vi tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar.

Navet har effektiva metoder och system för ekonomiska analyser, förbättringar av kassaflöden, budgetering, prognoser och uppföljning vilka skapar förutsättningar för genomförande av strategier samt utveckling av företaget eller verksamheten.

I samband med due diligence uppdrag är det normalt våra specialister inom ekonomistyrning som genomför den finansiella due diligencen. Härmed garanterar vi våra kunder spetskompetens inom finansiell analys.

 

 

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Välkommen till näringslivets mötesplats i Sydsverige. Den 7 november gästas vi bl.a. av Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Anmäl dig idag!
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem