Microsoft Dynamics NAV

Är ett affärssystem som kan växa tillsammans med företaget allteftersom kraven och behoven ändras. Microsoft Dynamics NAV har ett förenklat gränssnitt som snabbt visar relevanta och aktuella beslutsunderlag beroende mottagarens önskemål.

Systemet har följande fördelar för dig som användare:

Enkel implementation

Microsoft Dynamics NAV är enkelt och går snabbt att införa i organisationen då införandefasen bygger på mångårig erfarenhet för att smidigast migrera till ett nytt affärssystem.

Väldigt integrerbar

Nya Microsoft Dynamics NAV är integrerbar med Microsoftlösningar och andra verktyg. Exportera rapporter direkt till Excel eller e-posta information som PDF med ett klick via Microsoft Outlook. Det är även enkelt att importera och exportera alla kundnoteringar via OneNote.

För alla branscher

Affärssystemet är gjort för att vara enkelt att formas efter företagets behov och affärsprocesser och erbjuder samtidigt en rad färdiga branschlösningar i form av AddOns och vertikala lösningar.

Full kontroll

Gränssnittet gör det möjligt att ha full kontroll på ekonomistyrningen där valet sker vilken data som ska presenteras och hur. Spårbarhet och överblick från grafer ner till transaktionsnivå. Medarbetarna får full kontroll på sina uppgifter med Microsoft Dynamics NAV och kan därmed fokusera mer på att knyta leverantörer och kunder närmare sig.

Intresserad eller vill veta mer?

Vi hjälper dig gärna med mer information om Microsoft Dynamics NAV eller lämnar referenser till våra kunder som använder Microsoft Dynamics NAV som affärssystem idag.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics