Auktoriserad redovisningskonsult till NAVET Ekonomistyrning

Vårt team inom NAVET Ekonomistyrning tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag. Från redovisning, analys och rapportering till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter tillsammans med övriga medarbetare erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kunders rutiner och affärsverksamhet. I samband med due diligence uppdrag är det våra specialister inom ekonomistyrning som genomför den finansiella due diligencen. Idag arbetar du sannolikt som konsult, gärna inom revisionsbranschen och har därigenom en gedigen kompetens som du vill vidareutveckla i en dynamisk miljö.

Kontaktperson: Gunilla Månsson, Partner, Affärsområdeschef NAVET Ekonomistyrning
E-post: gunilla.mansson@navet.se
Telefon: 0703-69 20 66

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics