Affärsanalytiker till NAVET Corporate finance vid bolagstransaktioner

Vårt team inom NAVET Corporate finance arbetar med hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar. I teamet ingår erfarna rådgivare inom företagsöverlåtelser och analytiker.

Som affärsanalytiker inom bolagstransaktioner utgör du ett centralt affärsstöd i analys och värderingsarbete med framtagande av presentationer i form av PM och investeringsmemorandum. För att uppnå ett bra resultat krävs det att du intresserar dig för företagen du analyserar och förstår deras verksamhet. När du behärskar steg ett och har förmågan och ambitionen att ta nästa steg i rollen som affärsanalytiker finns det möjlighet att möta kunden tillsammans med andra medarbetare i organisationen. På så sätt får du deltaga i utmanande projekt och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Vi ser gärna att du är produktiv, motiverad och engagerad samt har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska. En fördel är om du har god förståelse för den terminologi som nämns i arbetsbeskrivningen samt är skicklig användare av Microsoft Office. Vi ser gärna att du är ekonom på högskolenivå.

Kontaktperson: Anna Mildner, Partner
E-post: anna.mildner@navet.se
Telefon: 0722-11 05 59

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här
Corporate Finance

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance
Ekonomistyrning

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics