Hållbarhetspolicy

Navets hållbarhetspolicy är värdeskapande och ökar därmed vår attraktion som arbetsgivare och leverantör. Ett väl genomfört hållbarhetsarbete ökar även vår möjlighet till att leverera kundnytta och skapar därmed nya affärsmöjligheter. Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet skall inkluderas i allt vi gör.

Navets hållbarhetspolicy reglerar i huvudsak:

  • Navet i samhället – att ha en stark förankring i, och vara en del av det lokala samhället samt bidra till olika organisationers stödjande syften genom pengar/tid och kunskap
  • Navets kundansvar – att bedriva verksamheten så att kvalitet och service minst skall motsvara och helst överträffa våra kunders förväntningar och behov samt skydda våra kunders affärer
  • Navets affärskultur – att ha en verksamhet som kännetecknas av hög etik, en sund ersättningsmodell till medarbetarna samt ett klart avståndstagande till handlingar som kan innebära muta eller korruption.
  • Navet som arbetsgivare – att främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och har inflytande i verksamheten samt att medarbetarna speglar det samhälle som Navet arbetar i och ha en inkluderande kultur. Navet skall skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetarna mår bra och har energi för både arbete och fritid.
  • Navets indirekta ansvar – att ställa krav på våra leverantörer utifrån miljömässiga och sociala krav.
Bättre affärer - men inte som vanligt

Information i Coronatider

Den senaste tiden har coronavirusets globala spridning fortsatt. Läs om hur Navet agerar och prioriterar under utbrottet.

» Läs mer här
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här