Hållbarhetspolicy

Navets hållbarhetspolicy är värdeskapande och ökar därmed vår attraktion som arbetsgivare och leverantör. Ett väl genomfört hållbarhetsarbete ökar även vår möjlighet till att leverera kundnytta och skapar därmed nya affärsmöjligheter. Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet skall inkluderas i allt vi gör.

Navets hållbarhetspolicy reglerar i huvudsak:

  • Navet i samhället – att ha en stark förankring i, och vara en del av det lokala samhället samt bidra till olika organisationers stödjande syften genom pengar/tid och kunskap
  • Navets kundansvar – att bedriva verksamheten så att kvalitet och service minst skall motsvara och helst överträffa våra kunders förväntningar och behov samt skydda våra kunders affärer
  • Navets affärskultur – att ha en verksamhet som kännetecknas av hög etik, en sund ersättningsmodell till medarbetarna samt ett klart avståndstagande till handlingar som kan innebära muta eller korruption.
  • Navet som arbetsgivare – att främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och har inflytande i verksamheten samt att medarbetarna speglar det samhälle som Navet arbetar i och ha en inkluderande kultur. Navet skall skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetarna mår bra och har energi för både arbete och fritid.
  • Navets indirekta ansvar – att ställa krav på våra leverantörer utifrån miljömässiga och sociala krav.
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics