CSR-arbete

Navet stödjer följande verksamheter:


Team Rynkeby

Navet har varit guldsponsor i Team Rynkeby, Helsingborg, under fem år och har varit representerade även med cyklister i laget till Paris under alla år. Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Idag består Team Rynkeby av 1700 motionscyklister och 450 funktionärer fördelade på 44 lag från de nordiska länderna.


Rögle BK

Rögle BK är sedan säsongen 2014/2015 åter i SHL. Föreningen bedriver även en genuin och omfattande ungdomsverksamhet och Navet är en trogen och långsiktig partner sedan många år.


Hittarps IK

Hittarps IK etablerades 1959 och verkar under devisen ”Så många som möjligt – så länge som möjligt”. Föreningen bedriver framgångsrika verksamheter inom fotboll, gymnastik, tennis och boule. Navet är guldsponsor sedan många år.


OV Helsingborg

Föreningen med ursprunget Vikingarna är tillbaka i Elitserien och bedriver härutöver ett omfattande samhällsengagemang genom sin värdegrund ”Handboll för alla”. Navet är partner till OV Helsingborg.


FC Rosengård

FC Rosengård är skapat med en vision kring ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Både på och utanför plan. Navet är stolt sponsor sedan 2017.


Campus Vänner

Campus Vänner är brobyggaren mellan studenter och företag. Navet har varit aktiva i föreningen sedan den grundades 2010 och stödjer fortsatt det framåtriktade arbetet.


Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem