Sara Kulle

Sara har en kandidatexamen i Strategisk Kommunikation och digitala medier från Lunds Universitet.

Titel: Strategisk Kommunikatör
Specialitet: NAVET Analytics
Utbildning: Strategisk kommunikation
Epostadress: sara.kulle@navet.se
Mobil: 072-245 99 79